Utökat internationellt samarbete för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna

Ett medlemskap i ett internationellt nätverk öppnar för nya utbyten och samarbeten för Högskolan Dalarnas lärarutbildning. Nätverket heter ETEN, European Teacher Education Network, och har medlemmar från nästan hela världen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från vänster: Kristofer Sidenvall, Högskolan Dalarna, David Vargas, Masaryk University, Tjeckien, Astrid de Keizer, Leiden University of Applied Sciences, Nederländerna, Marilyn Tolbert, Texas, Christian University, USA, Maria Svensson, Göteborgs Universitet, Susanne Corrigox, Högskolan Dalarna.
Från vänster: Kristofer Sidenvall, Högskolan Dalarna, David Vargas, Masaryk University, Tjeckien, Astrid de Keizer, Leiden University of Applied Sciences, Nederländerna, Marilyn Tolbert, Texas, Christian University, USA, Maria Svensson, Göteborgs Universitet, Susanne Corrigox, Högskolan Dalarna.

Det var den 20-22 september som Högskolan Dalarna medverkade vid ETEN:s ledningsmöte vid Ball State University, Indianapolis i USA. Susanne Corrigox och Kristofer Sidenvall presenterade Högskolan Dalarnas lärarutbildning och dess internationella samarbeten innan det blev klart med medlemskapet.

Ett av nätverkets ändamål är att ge medlemmarnas studenter ökad internationell erfarenhet genom studentutbyten men det handlar också om lärarutbyten, erfarenhetsutbyte och anordnande av konferenser för att nämna några fler.

Nätverket samlar i sin organisation nära 60 medlemsinstitutioner inom lärarutbildning. Medlemmarna är framför allt från europeiska universitet men även universitet från Asien och Nordamerika.

Senast granskad:
Senast granskad: