Första lärarutbytet med Algeriet genomfört

Två språklärare vid Högskolan Dalarna har under en vecka undervisat vid universitetet i Mostaganem i Algeriet. Lärosätet har ett utbytesavtal med landet och det här var första gången en mer sammanhållande undervisning genomfördes.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Universitetsadjunkten Fredrik Land och lektorn André Leblanc på plats Algeriet.
Universitetsadjunkten Fredrik Land och lektorn André Leblanc på plats Algeriet.

– Det var lärorikt och spännande. Vi såg fram emot att kunna undervisa en hel vecka till studenter som hade en helt annan bakgrund än våra studenter, säger André Leblanc, lektor i Franska.

Anledningen till att det blev just Algeriet beror på att det finns ett Erasmus + avtal med universitet i Mostaganem, sedan hösten 2017. Erasmus + avtal vänder sig till partnerskap utanför Europa till skillnad från ett vanligt Erasmus avtal. Bägge ger möjligheter till kompetensutveckling för både högskolepersonal och studenter genom särskild finansiering. 

Tidigare har det endast varit besök och kortare lektioner i Algeriet men den här gången fick lektorn André Leblanc och universitetsadjunkten Fredrik Land undervisa under en hel vecka. Och man hann med många olika ämnen, berättar Fredrik Land.

– Vi talade bland annat om saker som studenterna berättade är tabu i landet, såsom homosexualitet. En av lärarna på universitetet sa efteråt att de själva inte kan ta upp sådana saker på lektioner och föreläsningar, fast det behövs. Tillexempel fick jag berättat att homosexualitet fortfarande är straffbart med fängelse, säger Fredrik Land, universitets adjunkt i engelska.

I dagsläget finns avtal inom språk och humaniora med Algeriet, men det kan bli aktuellt med andra ämnen och lärosäten i framtiden. Tre masterstudenter från Mostaganem planerar att läsa franska på Högskolan Dalarna under våren 2019.

 

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: