Viktiga internationella utbyten inom förskollärarutbildningen

Högre kvalitet på utbildningen och lättare att hitta kurser som passar studenternas behov. Det är några av fördelarna med utbytet mellan förskollärarutbildningarna på Högskolan Dalarna och lärosäten i Norden och Europa.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utbyte.
Ida Byhlin och Sanna Bäcke från förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna var i mitten av april inbjudna till UVic för att undervisa vid ett internationellt studentseminarium och för att träffa kollegor verksamma inom förskollärarutbildningen.

Utbyte av lärare, material, litteratur, metoder, forskning med mera mellan lärosäten i olika länder höjer kvaliteten på Högskolan Dalarnas utbildningar.

- Att högskolan har ett nära samarbete och goda, personliga relationer gör det lätt för oss att kunna hitta kurser som passar våra studenters behov, säger Kristofer Sidenvall som arbetar med utbytesprogram inom förskollärarutbildningen.

Spanien är ett intressant land för studenterna. Högskolan Dalarna har ett utbyte inom förskollärarutbildningen med University of Vic – Central University of Catalonia (UVic). UVic erbjuder hela lärarprogram på engelska och det är lätt även för förskollärar- och grundlärarstudenter som inte talar spanska att läsa lärarkurser i Spanien.

- Universitetet bjuder varje år in lärar- och förskollärarstudenter till en internationell studentvecka. Detta kan ge studenter som inte kan vara borta en hel termin en chans att få ökad förståelse och kunskap om interkulturalitet i sin utbildning, säger Kristofer Sidenvall.

Samarbetet med UVic gör det möjligt för både förskollärar- och grundlärarstudenter på Högskolan Dalarna att göra VFU och läsa kurser i Spanien.

Utbyten även i Norden

Under vintern har förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna också arbetat tillsammans med motsvarande utbildningar vid universitet i Åbo, Tromsö och Köpenhamn i ett nordiskt nätverk.

I april genomfördes i Åbo en gemensam intensivkurs för studenter från de olika lärosätena kring temat "Resursstarka barn - mångkulturellt arbete bland barn och familjer inom småbarnspedagogiken". Nästa intensivkurs kommer att äga rum en vecka i Köpenhamn under våren 2019. Den intensivkursen får ett nytt tema och Högskolan Dalarna kommer att kunna skicka fler studenter då det nyligen blivit klart att Nordiska ministerrådet beviljat nätverket nya medel inom ramen för utbytesprogrammet Nordplus.

Det finansiella stödet från Nordplus innebär också att förskollärarstudenter från Högskolan Dalarna har möjlighet att söka praktikplats eller Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med ekonomiskt stöd på förskolor i Köpenhamn, Tromsö eller Åbo där de även kan använda svenska språket med barn och personal i verksamheten. Mer info om nätverket.

Förutom dessa universitet har förskollärarprogrammet nära samarbete med universitet i Nederländerna, Schweiz och Österrike.

Vill du plugga eller ha praktik utomlands? Läs mer här

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: