Uppfattningar om introduktionsverksamhet för nyanlända

Katarina Sundström Rask har försvarat sin licentiatuppsats om introduktionsverksamhet för nyanlända elever och deras uppfattningar och erfarenheter av att delta där. Det var den första licentiatuppsatsen i pedagogiskt arbete inom ramen för Högskolan Dalarnas egen forskarutbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Katarina Sundström Rask har i en ny licentiatuppsats studerat introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidiga skolår och elever, lärare och rektorers uppfattningar och erfarenheter av att delta där. Ett resultat visar att personer som deltar i denna introduktionsverksamhet i stort har en positiv upplevelse av detta.

– De upplever att de blir omhändertagna av snälla och hjälpsamma personer i skolan och att det är roligt och spännande. Men de uppfattar även att de behöver visa ett särskilt beteende och en god inlärningsförmåga för att få en ”inträdesbiljett” till den reguljära skolverksamheten, säger Katarina Sundström Rask.

Syftet med licentiatuppsatsen har varit att utveckla kunskap om introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidigare år. För att studera detta har Katarina Sundström Rask intervjuat rektorer, lärare och nyanlända elever om deras erfarenheter av introduktionsverksamheten. Ett annat resultat visar att eleverna beskriver sig olika kompetenta beroende på om de relaterar till skolan eller till deras värld utanför skolan.

– När eleverna talar om tiden innan de började introduktionsverksamheten berättar de om hur de studerat olika ämnen på egne hand och hur de hjälpt sina föräldrar eller grannar med olika saker. Men när de sen börjar prata om sig själva i introduktionsverksamheten pratar de istället om vad de inte kan, och att de måste lära sig flera olika saker inom olika områden för att komma vidare, säger Katarina Sundström Rask.

Forskningen om nyanlända elever, särskilt i unga år, är begränsad. Men i denna studie har unga elever fått komma till tals och berätta hur de upplever sitt deltagande.

– Vi vet att nyanlända inte har tillgång till likvärdig utbildning som andra elever och för att komma tillrätta med problemet behöver vi förstå den utbildning som erbjuds. Min förhoppning är att resultaten från mina studier kan användas som grund för att diskutera hur introduktionsverksamhet kan utvecklas, säger Katarina Sundström Rask. 

Katarina Sundström Rask försvarade framgångsrikt sin licentiatuppsats ”Introduktionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidiga år” den 7 december.

Länk till licentiatuppsatsen.

Senast granskad:
Senast granskad: