Unga forskare från hela världen presenterar forskningsrön på Högskolan Dalarna

Just nu pågår The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel (NSCAS) på Högskolan Dalarnas Campus i Borlänge. Under det två veckor långa sommarsymposiet träffas unga forskare från hela världen för att utbyta idéer och presentera sina forskningsrön.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nio doktorander från fem nationer finns på plats för att presentera sina respektive forskningsområden samt delta i djupare vetenskapliga utbyten med forskare från Högskolan Dalarna. Under sin vistelse besöks även företag som bland annat Sandvik, SSAB, ABB, Outokumpu och Ovako.

– Jag hoppas att min forskning kommer att uppskattas av de industrier jag besöker och att de förstår den nytta som den kan ha inom stålnäringen, säger Abhinav Varshney som är forskare i metallurgi med fokus på stål med den bästa kombinationen av hållfasthet och formbarhet.

Abhinays upplevelser av Dalarna har varit mycket positiva hittills och utesluter inte en eventuell framtida arbetsplats här.

Även Mengij Yao från Max Planck-institutet som forskat inom lättviktsstål ser mycket positivt på besöket.

­– Här kan vi träffa andra inom samma forskningsfält och utbyta tankar och idéer samtidigt som vi knyter värdefulla kontakter inför våra framtida arbetsområden. Det är viktigt att akademin och näringslivet träffas på det här viset så att man får en uppfattning om hur vår forskning tillämpas i verkligheten, säger Mengij Yao som dessutom är mycket imponerad över den starka och långa tradition som Dalarna har inom stålnäringen.

Symposiet pågår till den 19 augusti och avslutas i Stockholm med en diplomceremoni och avslutningslunch på Jernkontoret i Stockholm.

Värdar och arrangörer för symposiet är Högskolan Dalarna tillsammans med Triple Steelix.

Senast granskad:
Senast granskad: