Ulf Rydén är ny förvaltningschef vid Högskolan Dalarna

Sedan den första januari 2017 är Ulf Rydén ny förvaltningschef vid Högskolan Dalarna. Han är femtiosju år gammal och är uppvuxen i Borlänge. Han kommer närmast från Transportstyrelsen där han har arbetat som enhetschef.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ulf Rydén

Vad gör en förvaltningschef?

- I grund och botten är det förvaltningschefen som ser till att verksamheten med dess sex avdelningar och rektorskansliet fungerar och ger högskolan och dess studenter ett bra stöd. Men det handlar inte enbart om att förvalta, det handlar även om att utveckla verksamheten och sträva mot ständiga förbättringar.

Hur kommer du att bedriva ditt arbete?

- Jag kommer att huvudsakligen fokusera på tre områden. Det första är att tillgodose behovet hos Högskolan och dess studenter. Det andra är att jag ska arbeta för att utveckla ledarskapet och att främja en kultur där verksamhetens ledare stöttar varandra i sitt ledarskap. Det tredje är att utveckla något som jag kallar ”medarbetarskap”. Att man i sin roll som medarbetare utvecklas, mår bra och kan leverera. Då behöver man ha bra och coachande chefer.

Vad har du gjort tidigare?

- Jag har arbetat som enhetschef för en stödverksamhet vid Transportstyrelsen i Borlänge, med ansvar för verksamhetsutveckling, stöd, ekonomi, support och it-stöd. Dessförinnan har jag arbetat som chef i olika befattningar vid Vägverket och senare Trafikverket. Mina studier gjorde jag vid Uppsala Universitet där jag läste till civilekonom med inriktning organisationsutveckling. Efter studierna har jag arbetat med ekonomistyrning, kvalitetsfrågor och verksamhetsutveckling, utredningar, it-styrning och projektledning.

Är det något särskilt du brinner för, yrkesmässigt?

- Jag gillar att se saker utvecklas på rätt sätt. Det gör man genom ett systematiskt arbete där det inte gäller att springa så fort som möjligt framåt, utan snarare att springa den smartaste vägen. Jag brinner för att utveckla verksamhet och stödja mina medarbetare i deras utveckling.

Vad har du för styrkor?

- Jag tycker att jag har en förmåga att se helheten i större system och att tänka strategiskt, flera steg i förväg. Jag tror att detta kommer från då jag var yngre och spelade schack. Jag blev ganska duktig i schack och vann junior-dm under gymnasietiden.

Några svagheter?

- Det skulle vara att jag inte gillar när saker och ting blir statiska och slutar utvecklas. Att enbart förvalta är egentligen inte något som ligger för mig. Jag vill se förvaltningen som en ständigt pågående förändringsprocess. Den dagen man slutar utvecklas och tänka nytt, då är man på väg utför. 

Text och bild: Henrik Sjögren

Senast granskad:
Senast granskad: