Tyst minut för att hedra offren efter attentatet i Stockholm

Måndag 10 april klockan 12.00 deltar Högskolan Dalarna i den nationella tysta minut regeringen utlyst med anledning av attentatet i Stockholm.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den tysta minuten uppmärksammas vid Högskolan för att hedra offren för fredagens attentat i Stockholm.
Vi sörjer med offrens anhöriga och uttrycker vår avsky för det våld som drabbar oskyldiga civila i syfte att underblåsa rädsla och konflikt i världen.

Attentat som detta hotar öppenheten och tilliten som vårt samhälle ytterst bygger på. Vi är fast beslutna att genom ökad kunskap stå upp för de värden som ett gott samhälle bygger på: alla människors lika värde; demokrati och mångfald; rättvisa och yttrandefrihet.

Vid Högskolan Dalarna är det upp till varje enskild medarbetare och student att avgöra om och hur man kan delta i den tysta minuten.

De som önskar genomföra den tysta minuten i gemenskap är välkomna till de Stilla rummen på campus Borlänge och Falun. I Borlänge ligger rummet på andra våningen ovanför stora entrén. I Falun ligger rummet i källaren bredvid studentmatsalen.

Senast granskad:
Senast granskad: