Två förslag återstår i planerna för Campus Borlänge

Högskolestyrelsen har idag den 1 mars enigt beslutat om att gå vidare med två förslag gällande var Campus Borlänge ska finnas och verka i framtiden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Campus Borlänge.
Campus Borlänge.

Högskolestyrelsen har valt att gå vidare med följande förslag:

  • Om- och tillbyggnad av nuvarande campus
  • Om- och tillbyggnad av Liljanhuset i centrum 

Det innebär att förslaget om en nybyggnad västerut i direkt anslutning till Dalarna Science Park inte längre är aktuellt.

– Beslutet grundar sig på genomförda analyser och dialoger mellan högskolans arbetsgrupp, fastighetsägare och Borlänge kommun, men framför allt på studenternas och personalens synpunkter och behov. Deras argument väger tungt i ambitionen att skapa ett attraktivt campus för framtiden, säger Ulf Rydén, förvaltningschef på Högskolan Dalarna.

Nu ska de två förslagen utredas ytterligare för att högskolestyrelsen ska kunna ta ett slutgiltigt beslut om var Campus Borlänge ska finnas i framtiden. Beslutet väntas tas i början av hösten.

- Det är ett omfattande utredningsarbete vi har framför oss där många aspekter ska vägas in. Det känns bra att styrelsen är lyhörda och noggranna i denna viktiga process, och att vi tillsammans med kommunen, Diös och Hushagen har en gemensam strävan att skapa förutsättningar för ett attraktivt och ändamålsenligt campus i Borlänge, säger Ulf Rydén.

Förslagen har under processens gång diskuterats med personal på Högskolan Dalarna, representanter från kommunledningen, Fastighets AB Hushagen, Diös, Tunabyggen och Dalarnas studentkår. Förslagen har även presenterats för politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott i Borlänge, studenter på Campus Borlänge samt Dalarna Science Park.

Mötesprotokollet med beslutet är ännu inte justerat.

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: