Tusenårig runsten målas av docent i nordiska språk

Sörmlands största runsten har hittats och en av dem som är med och tar fram ristningen med hjälp av färg är Patrik Larsson, docent i nordiska språk på Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stora Tidöstenen målas bland annat av Patrik Larsson.
Patrik Larsson i full färd med att måla Stora Tidö-stenen. Foto: Magnus Källström

–  Det är väldigt intressant, särskilt eftersom stenen varit försvunnen och därmed aldrig uppmålats. Det är inte ofta man får möjlighet att undersöka en sten som är helt utan färg eller färgrester och sedan se ristningen framträda mer och mer i takt med att målningen framskrider, säger Patrik Larsson, docent i nordiska språk.  

Hur kommer det sig att du fick det här uppdraget?

– Jag är bekant med Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet, då vi sysslar med runforskning båda två, så när jag fick höra talas om denna runsten blev jag förstås intresserad. När det så blev aktuellt med målning av stenen kontaktade jag helt enkelt Magnus och frågade om jag kunde vara med.

Vad exakt är det du gör?

– Det vi gör är att måla i alla ristade linjer på runstenen med röd färg, det vill säga såväl själva runorna som ornamentiken. Detta görs för att de som besöker en sten ska kunna se vad som är ristat. När vi målar tar vi hjälp av äldre teckningar, foton, ljus och inte minst våra fingrar, då det helt enkelt många gånger går att känna skillnad på det som är ristat och det som inte är det, säger Patrik Larsson.  

Stora Tidö-stenen hittades i samband med att det grävdes för en gång- och cykelbana i Eskilstuna.

 

Senast granskad:
Senast granskad: