Högskolan Dalarna arrangerar årets International Tourism Student Conference

Just nu befinner sig ett 60-tal unga turismstuderande från olika länder på Högskolan Dalarna för att inspireras, utvecklas och prata om hur den så kallade ”massturismen” ska hanteras i framtiden.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Susanna föreläser
Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi, föreläser.

Just nu befinner sig ett 60-tal unga turismstuderande från olika länder på Högskolan Dalarna för att inspireras, utvecklas och prata om hur den så kallade "massturismen" ska hanteras i framtiden.

Syftet med konferensen är att inspirera och utveckla unga turismstuderande både akademiskt och socialt. Det är ett återkommande forum för akademiska turismmöten och inspiration till vidare studier och forskning. Konferensen cirkulerar runt bland åtta deltagande Europeiska universitet som är kärnan i nätverket. Årets konferens äger rum här vid Högskolan Dalarna mellan 24-27 april.

"Massturismen" ökar

Årets tema är Limits to Growth – Challenges for the Tourism Industry. Många stora turistdestinationer i världen har problem med att hantera det stora antalet turister, så kallad "massturism" eller "överturism" och det är därför viktigt att börja uppmärksamma och hantera frågor om att sätta gränser för turismutveckling och för antalet besökare.

Enligt FN-organet UNWTO har antalet internationella turister ökat med 6 procent under de 3 första månaderna 2017 och totala antalet turister överstiger nu 1 miljard. Hur kommer besöksnäringen att hantera denna tillväxt? Hur kan destinationer arbeta med problematiken kopplat till överturism? Hur kan vi utveckla hållbara destinationer med en ständigt ökande mängd besökare? Hur arbetar man med användandet av naturen och med sociala och kulturella resurser? Under årets tema ryms en mängd frågeställningar som kommer att kunna dyka upp i uppsatserna som de deltagande studenterna kommer att presentera under konferensen.

Läs mer.

Senast granskad:
Senast granskad: