Tobias Heldt prisas för artikel

Tobias Heldt, forskare i nationalekonomi har vunnit pris för en artikel i kategorin ”Outstanding Paper Award”. Artikeln som handlar om festivalen Peace & Love och analyser kring festivalens varande har han skrivit tillsammans med Anders Nordvall vid Mittuniversitetet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tobias Heldt tar emot pris

Tobias Heldt, lektor i nationalekonomi vid Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, har tagit emot Emerald litetati award for outstanding paper 2018 för artikel i tidskriften International Journal of Event and Festival Management. Artikeln med titeln "Understanding hallmark event failure: a case study of a Swedish music festival" handlar om musikfestivalen Peace & Love och analyser kring festivalens varande och är skriven tillsammans med Anders Nordvall vid Mittuniversitetet.

– Den här typen av forskning behövs för att öka förståelse för vilka mekanismer som påverkar skapandet av nya evenemang och vad som kan behöva göras för att evenemang ska utvecklas i storlek men framförallt för att de ska kunna överleva över tid, förklarar Tobias Heldt.

Tobias Heldt forskar framförallt med inriktning mot turism och evenemang. I sin forskning försöker han förstå beteendet hos besökare och hur detta påverkar samhällsekonomin. Tobias Heldt har bland annat gjort studier inom hållbar naturturism, cykelturism och hållbara turistresor.

– Just nu håller jag på att avsluta ett projekt om hästnäringens samhällsekonomi där vi tillsammans med hästnäringens aktörer tagit fram en Business Intelligence-modell för att beskriva effekter på nationell och regional nivå för Sverige, säger Tobias Heldt.

Länk till Emerald publishing där du även hittar artikeln

För mer information, kontakta
Senast granskad:
Senast granskad: