Teknikåttan fortsätter inspirera till studier inom teknik och naturvetenskap

Ljungbersfonden har tilldelat Teknikåttan i Dalarna och Gävleborg 1 530 000 kr under tre år för att väcka intresse för elever i grundskolans årskurs åtta att studera teknik och natur ämnen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Vi är väldigt glada och tacksamma över att Ljungbergsfonden ger oss möjlighet att satsa mer på våra skolors medverkan i Teknikåttan, säger Röde Nyström, projektledare vid Högskolan Dalarna för Teknikåttan i Region Dalarna och Gävleborg.

- Nu kommer vi även att kunna ge fler elever möjlighet att delta i våra aktiviteter och hitta vägar till fortsatta studier inom teknik- och naturämnena samt skapa två rikstävlingar med guldkant, säger Röde.

Teknikåttans syfte är att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinnarförmåga, men också att ge stöd och inspiration till lärare som undervisar i teknik, matematik och i de naturvetenskapliga ämnena. 

En del av de tilldelade medlen inkluderar även en satsning på rikstävlingarna i Teknikåttan 2020 och 2021 som Högskolan Dalarna står som arrangör för.

Tävlingen Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Syftet med tävlingen är att väcka och stärka elevers intresse för dessa ämnen genom vardagsnära teknik och praktiska problemlösningar. Den årliga tävlingen är indelad i tolv regioner, där en högskola eller ett universitet i varje region ansvarar för tävlingarna och för kontakterna med hela landets åttondeklassare och deras lärare.

Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond är en av Sveriges största privata fonder för utbildningsprojekt inom teknik, naturvetenskap och entreprenörskap.

Senast granskad:
Senast granskad: