Talman Andreas Norlén besökte Dalarna och Högskolan Dalarna

Riksdagens talman Andreas Norlén besökte Dalarnas län den 4-5 oktober. Talmannens besök i Dalarna var ett led i firandet av den svenska demokratins 100-årsjubileum då talmannen besöker verksamheter och håller seminarier/dialog kring frågor som rör demokratins utveckling.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gruppbild på bland annat riksdagens talman och högskolans rektor
Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör, riksdagen, Helena Norlén, Riksdagens talman Andreas Norlén, rektor Martin Norsell och Landshövding Ylva Thörn

Under fredagen besökte talman Andreas Norlén, tillsammans med landshövding Ylva Thörn, högskolans rektor Martin Norsell för bland annat prata om lärosätets utbildning och forskning kring demokratifrågor. Bland annat diskuterades Högskolan Dalarnas samarbete med Segerstedstinstitutet, ABB och Spendrups inom ramen för den doktorandtjänst som nyligen tillsatts med fokus på att studera metoder för att motverka våldsbejakande extremism.

Besöket avslutades med ett öppet seminarium i högskolans bibliotek arrangerat av Länsstyrelsen Dalarna i samverkan med Dalarnas tidningar med fokus på hur vi kan värna demokrati, tolerans och öppenhet mot extremism.

Efter inledning med talman och landshövding, föreläste Christer Mattsson, föreståndare på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och expert på nazistiska NMR. Därefter följde ett panelsamtal där Madelene Goldmann (Lorensberga skola i Ludvika), Sheyma Sheiknur (Dalarnas Idrottsförbund) och Therese Leopoldsson (tidigare Rädda Barnen, nu Svenska Kyrkan) bidrog med erfarenheter från arbete med demokratifrågor i Dalarna. Seminariet avslutades med frågestund för åhörarna vid seminariet.

 

Senast granskad:
Senast granskad: