Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp

De svenska forskningsbiblioteken säger upp avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven som ställts på öppen vetenskap.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bibliotelet Campus Borlänge.

Efter den 30 juni 2018 har forskare, studenter och övriga anställda vid svenska lärosäten inte längre tillgång till artiklar som publiceras i någon av förlaget Elseviers 1900 tidskrifter. Anledningen till detta är att Elsevier inte har lyckats erbjuda ett avtal som motsvarar de svenska forskningsbibliotekens krav. De artiklar som publicerats mellan januari 1995 och 30 juni 2018 kommer fortfarande att finnas tillgängliga.

De svenska universitetens och högskolornas rektorer har enhälligt rekommenderat Bibsamkonsortiet, en sammanslutning som förhandlar licensavtal för elektroniska informationsresurser, att säga upp avtalet med Elsevier. Detta eftersom konsortiet inte blivit erbjuden ett avtal med den modell som motsvarar konsortiets krav.

– Vi arbetar för öppen tillgång till forskningen, och som rektor vid Högskolan Dalarna står jag bakom rekommendationen. Öppen vetenskap är en viktig fråga och därför är det viktigt att vi visar vår ståndpunkt, säger Martin Norsell, rektor vid Högskolan Dalarna.

Varje år publicerar svenska forskare omkring 4 000 artiklar i Elseviers tidskrifter. Det finns inte några krav på att svenska forskare ska avstå från att publicera sig i någon av Elseviers tidskrifter.

Utöver att kraven på öppenhet inte kan tillgodoses ligger även den stora och hela tiden ökade kostnaden till grund för att avtalet sägs upp. Under 2017 betalades cirka 13 miljoner kronor i publiceringskostnader för öppen tillgång, utöver de 120 miljoner kronor som deltagande organisationer betalar i licenskostnader för att läsa förlagets tidskrifter.

Regeringen har ett mål att resultatet av offentligt finansierad forskning ska finnas öppet tillgängligt för alla år 2026. Därför är en omvandling till ett mer öppet system för vetenskaplig publicering nödvändig.

– Eftersom vi rektorer samstämmigt rekommenderat Bibsamkonsortiet att säga upp avtalet, så är det inte aktuellt att Högskolan Dalarna tecknar något lokalt avtal med förlaget, säger Martin Norsell.

Avtalet sägs upp från om med 30 juni.

 

Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information (OpenAccess.se)

Frågor och svar hur du påverkas av att avtalet sägs upp (OpenAccess.se)

Läs pressmeddelandet från Kungliga biblioteket: Sverige tar ställning för öppen tillgång – avtalet med Elsevier sägs upp (Mynewsdesk.com) 

Läs mer om tips på alternativa accessvägar

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: