”Sverige behöver strategi för artificiell intelligens”

Sveriges resurser för AI är bara en bråkdel av vad som investeras i länder som USA och Kina.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ska vi nå framgång krävs att regeringen nu skapar en bred strategi inom området, skriver bland annat Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och ett flertal debattörer i SvD Näringsliv.

Vad innebär det att vara människa – en fråga lika gammal som mänskligheten själv, men där svaret aldrig har varit viktigare än nu.

SvD Näringsliv: "Sverige behöver strategi för artificiell intelligens"

Senast granskad:
Senast granskad: