Svenska lärosäten samlades för samverkan kring livslångt lärande och kompetenshöjning

Fokus på samverkan och strategisk kompetensutveckling stod på programmet när det nationella nätverket KLOSS-Net samlades i Falun 5-6 november 2019 för sitt årliga höstmöte.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sedan mars 2017 ingår Högskolan Dalarna i nätverket. KLOSS-Net samlar representanter med ledningsuppdrag kring samverkan från ett stort antal svenska lärosäten och syftar till att förstärka de svenska lärosätenas samverkanskompetens.

– För Högskolan Dalarna är medverkan i KLOSS-Net av stor vikt för att stärka det långsiktiga strategiska arbetet med samverkan inom högskole- och universitetssektorn. Nätverket ger oss som lärosäte också möjlighet att skapa nya kontakter och etablera varaktiga nätverk inom vår sektor, säger vicerektor för samverkan Sigrid Saveljeff som är Högskolan Dalarnas representant i nätverket.

Deltagarna i KLOSS-Net fick bland annat möjlighet att besöka Högskolan Dalarnas Mediehus för en genomgående förevisning av pågående verksamhet inom utbildning och forskning av Axel Grigor, konstnärlig lektor och Totte Mattson, konstnärlig professor vid Högskolan Dalarna.

Under förmiddagen den 6 november arrangerades en paneldebatt där KLOSS-nets deltagare fick möjlighet att diskutera tillsammans med representanter för Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Borlänge Energi och Mellansvenska handelskammaren på temat ”Samverkan och kompetensutveckling i konjunktursvängningar” under ledning av moderator Peter Larsson från Sveriges ingenjörer. Även ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, deltog i senare delen av panelsamtalet. Mötet avslutades med djupdykning i några av de så kallade ”K3-projekten” som finansieras av Vinnova med fokus på samverkan inom akademi och med omgivande samhälle.

– Jag är väldigt glad över att Högskolan Dalarna fick möjligheten att stå värd för höstens möte med KLOSS-Net. Vi har haft två riktigt bra och inspirerande dagar tillsammans, avslutar vicerektor för samverkan Sigrid Saveljeff.

 

Senast granskad:
Senast granskad: