Svårt bedöma symptom vid lurig sjukdom

Att utveckla metoder för bedömning av symptom när det gäller Parkinsons sjukdom är den huvudsakliga innebörden i Somayeh Aghanavesis licentiatuppsats ”Smartphone-based Parkinson’s disease symptom assessment” som hon försvarade idag.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Somayeh Aghanavesi

Somayeh Aghanavesis licentiatuppsats i microdataanalys består av fyra artiklar som visar hur man kan utvärdera motoriska symptom som uppkommer vid Parkinsons sjukdom genom att använda sig av smarta telefoner. Hon inledde seminariet med att redogöra för fakta om Parkinsons sjukdom.

– Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurologiska sjukdomen och karaktäriseras av ett flertal motoriska symptom, bland annat darrningar, stelhet och ofrivilliga rörelser. Det här påverkar såklart patientens livskvalitet. Eftersom sjukdomen är progressiv är det svårt att dosera medicinen till rätt nivå, hur patienten svarar på medicinen kan också variera under sjukdomens förlopp.

En patient med Parkinsons måste kollas upp ofta, både före och efter medicinering. Det kan vara svårt att fånga upp sjukdomens variation och symptom med kliniska tester, en lösning är då att använda sensorbaserade system. En utmaning är också att sjukdomen utvecklas olika på olika patienter.

Efter att Somayeh Aghanavesi gått igenom sin uppsats var det dags för opponenten docent Shahina Begum från Mälardalens högskola att ställa frågor. Det blev en diskussion på ungefär en timme där opponenten ställde en del svåra frågor om bland annat val av metoder, insamling av data, analyser och klassificeringar. Somayeh gav sakliga och ingående förklaringar på dessa.

Examinator Amy Loutfi tyckte att Somayeh Aghanavesi gjort ett intressant och betydande arbete. Hon dock en liten fundering gällande antalet personer vid en viss undersökning och undrade om Somayeh kände att det var tillräckligt.

– Att göra dessa tester är tidskrävande och man måste ta blodprov varje gång, testerna görs dessutom upp till 15 gånger. Det är inte lätt att hitta patienter som är villiga att ställa upp, sade Somayeh Aghanavesi avslutningsvis.

Text och foto: Tina Sjöström

Senast granskad:
Senast granskad: