Fokus på stöd under utbildningen när studie- och yrkesvägledare möttes

Ett 40-tal av länets studie- och yrkesvägledare samlades idag på Högskolan Dalarna för att nätverka, inspireras och ta del av hur högskolans studie- och karriärvägledare jobbar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tre sittande kvinnor som ler
Inez Knudsen, studie- och yrkesvägledare på VBU Ludvika, Maria Björk, studie- och yrkesvägledare på Kristinegymnasiet i Falun och Camilla Hahne, studie- och karriärvägledare på Högskolan Dalarna tycker att dagen varit bra och att det är nyttigt att få träffa sina kollegor i länet.

-Det här är en dag för samverkan, att möta våra kollegor och presentera vår verksamhet kring studenterna, säger Helena Alm, studie- och karriärvägledare på Högskolan Dalarna. 

Dagen är till för de som jobbar med studie- och karriärvägledning på bland annat gymnasieskolor, vuxenutbildningar, grundskolor och arbetsförmedlingen. 

Under dagen fick deltagarna ta del av föreläsningar gällande pedagogiskt stöd och kommunikation och etik i vägledningssamtal. Den röda tråden i programmet var att ge en bild av hur studentens väg genom utbildningen kan se ut och vilket stöd man kan få. 

-Vi berättar om sådant som inte riktigt går att läsa sig till på vår webbplats. Alla kan ta del av vårt utbildningsutbud, men de “mjuka” frågorna, som vad vi gör för att stötta studenter genom exempelvis existentiella samtal, psykosocialt samtalsstöd, pedagogiska stödinsatser och karriärvägledning, det vill vi lyfta fram, säger Lina Mörk, studie- och karriärvägledare på Högskolan Dalarna. 

Enheten för studentstöd, där studie- och karriärvägledarna ingår, utvecklar hela tiden sitt arbete med att högskolans studenter ska få det stöd de behöver under utbildningstiden och inför övergången till arbetslivet. 

-Under dagen idag har vi lyft fram utvecklingsprojekt inom breddat deltagande, vägledande stöd, validering och i-vägledning. Det är mycket positivt utvecklingsarbete som pågår inom högskolan nu. Vi har ett riktigt bra ledarskap som ger oss möjlighet att utveckla de här projekten och det känns bra att kunna bjuda på den bilden, säger Lina Mörk. 

Senast granskad:
Senast granskad: