Studenter vid Grafisk teknik tilldelas pris

Högskolan Dalarnas studenter Christer Florén och Mikael Morén vid Grafisk teknik tilldelas Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes (GYF) uppsatspris på 15 000 kronor vardera.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

GYF delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år gick det till "Den grafiska identitetens betydelse i småföretagarens värld" med följande motivering:

"Christer Florén och Mikael Morén visar i sin uppsats "Den grafiska identitetens betydelse i småföretagarens värld" att för att skapa ett starkt varumärke krävs en tydlig grafisk identitet. I deras studie framkommer att många små företag inte anser att den grafiska identiteten har hög prioritet men undersökningen bland deras kunder visar tvärtom - att företag med en konsekvent grafisk identitet har större sannolikhet att bli anlitade. Uppsatsen åskådliggör hur viktigt en genomtänkt grafisk identitet är och utgör därmed ett utmärkt exempel på forskning som Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande vill belöna genom årets uppsatspris".

Senast granskad:
Senast granskad: