Studenter tog emot Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium

Fyra studenter vid Högskolan Dalarna har tilldelats ett stipendium på 20 000 kronor var. Stipendiet delas ut gemensamt av fjorton företag verksamma i Borlänge och Falun i samarbete med Dalarnas studentkår.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Årets mottagare av Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium är från vänster Peter Huld, Fartun Nuur, Amanda Jonsson och Jerry Norlin
Årets mottagare av Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium är från vänster Peter Huld, Fartun Nuur, Amanda Jonsson och Jerry Norlin. Foto: Simon Berglund, Tunabyggen

Med Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium vill företagen varje år premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för Högskolan Dalarna. 

De fyra stipendiaterna tog på torsdagskvällen emot stipendiet i samband med Borlänge Företagsfest. 

- Jag är otroligt tacksam och känner en ära över att få Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium. Tack vare stipendiet kommer jag att fortsätta det arbete jag gör vid sidan av mina studier. Det är en bekräftelse för mig att den tid och energi som jag lägger ner har en betydelse och jag hoppas att det motiverar andra studenter att vilja engagera sig vid sidan av sina studier, säger Fartun Ahmed Nuur, Bygg- och samhällsplanerarprogrammet. 

- Det här betyder såklart jättemycket. Jag har arbetat ideellt i många år. Det har varit en stor del av mitt liv att arbeta ideellt i olika föreningsverksamheter. Det är en stor självförtroende-boost att man genom att vara aktiv i föreningslivet kan bli uppmärksammad för det. Det är ett kvitto på att det man faktiskt gör värdesätts av andra, säger Jerry Norlin, som studerar Socionomprogrammet

- Det betyder jättemycket för mig att bli sedd och uppmärksammad. Jag kommer snart ta examen så det här stipendiet kommer att bli ett jättestöd för mig när jag ska starta eget, säger Amanda Jonsson som studerar Ljud- och musikproduktionsprogrammet. 

- Att få det här stipendiet var en jättestor överraskning. Jag blev väldigt hedrad och det är ju ett bevis också på att Falu- och Borlängeföretagen värdesätter det studiesociala. Det är helt fantastiskt tycker jag, säger Peter Huld, som studerar Maskinteknik, produkt- och konstruktionsutveckling. 

Motiveringar Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2020  

Peter Huld studerar Maskinteknik, produkt- och konstruktionsutveckling, och är engagerad i Dalarnas studentkår och SportMästeriet där han arrangerar idrottsaktiviteter för studenter. Målet har varit att skapa ett öppet och organiserat SportMästeri, där alla studenter känner sig välkomna, och därmed erbjuda Högskolan Dalarnas studenter ett rikare studentliv. Resultatet är att sportkvällar nu arrangeras regelbundet varje vecka och verksamheten utvecklas. För sina insatser och för sin vision om hur en mångsidig studentkår kan bidra till att göra Borlänge till en av Sveriges främsta studentstäder tilldelas Peter Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2020. 

Amanda Jonsson studerar vid Ljud- och musikproduktionsprogrammet med siktet inställt på ett yrke som ljudtekniker och musikproducent. Genom sitt yrkesval i en manligt dominerad bransch har arbetet för en jämställd musikbransch blivit extra viktigt och Amanda brinner för att bidra till en positiv förändring. Ett engagemang som tar sig uttryck i studierna, i studiesociala sammanhang där Amanda vill bidra till att locka fler tjejer till utbildningen och i ett starkt engagemang på fritiden. Amandas mycket goda studieresultat gör henne till en förebild för andra studenter. Med stort hjärta för Falun/Borlänge och en drivkraft att, med ett eget företag inom ljud- och musikproduktion, vara kvar och verka i regionen är hon en viktig framtida aktör. Amanda tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2020. 

Jerry Norlin studerar vid Socionomprogrammet och är ordförande för programmets studentförening, Dalasocionomerna, och bidrar därigenom till programmets utformning och utveckling. På fritiden är Jerry engagerad körmedlem i Falu kammarkör, där han både sjunger och har andra uppdrag i körens verksamhet. Jerry är även aktiv genom att dansa Lindyhop och har ett intresse för sällskapsspel i olika former. Med sitt engagemang vill Jerry bidra till kulturlivet i Falun och påverka andra människor till ett rikare liv. Jerry visar med sitt ideella arbete och sina goda studieresultat att en kombination av studier och ett rikt socialt liv är berikande och han är genom detta en inspirationskälla för andra studenter. Jerry tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2020. 

Fartun Ahmed Nuur studerar vid Bygg- och samhällsplanerarprogrammet och har ett imponerande stort socialt engagemang i samhällsfrågor, i föreningslivet och i studentkåren. Fartun brinner för att göra skillnad på lokal nivå, arbeta med strukturella skillnader i samhället och inspirera unga tjejer med samma bakgrund att utbilda sig i naturvetenskapliga/tekniska ämnen. Förutom egna studier, ett betydande engagemang i en rad olika föreningar och sammanhang brinner hon dessutom för att hjälpa andra med läxläsning och studier. Fartun är inte bara en stor förebild för många unga, hon är också en viktig röst i regionen, med ett samhällsengagemang som bidrar till lösningar på många av dagens och framtidens utmaningar. Fartun tilldelas därför Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium 2020. 

Senast granskad:
Senast granskad: