Studenter på Högskolan Dalarna ritar supermodern villa med byggstart i höst

”En magisk dag som sprudlade av kreativitet och skaparglädje”, tyckte Jonn Are Myhren om dagen på Teknikdalen då studenter inom bygg och samhällsplanering från Högskolan fick visa upp sina tävlingsbidrag. Vinnaren kommer att få se sitt hus uppfört på en tomt i Hinsnoret utanför Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sedan en tid tillbaka har 68 byggingenjörs- och arbetsledarstudenter på Högskolan Dalaran arbetat i 17 olika arbetsgrupper för att ta fram tävlingsförslag kring hur ett hus bäst kan byggas med fokus på brand-, inbrotts- och vattenskadesäkerhet. Dessutom ska det ha fokus på miljö, hållbarhet och framtida underhåll. 

Den 17 maj hölls en redovisningsdag vid Teknikdalen i Borlänge där den vinnande gruppen av studenter utsågs. Det hus som de har ritat kommer nu att byggas på en villatomt på ett nyexploaterat område utanför Falun.

Studenter som vågar tänka nytt

– Det var en magisk dag i Teknikdalen då studenterna fick visa upp sina arbeten. Fantastiskt att se studenter som vågar tänka nytt och prova saker som inte tidigare har provats, samtidigt som de visar att de har full koll på byggteknik och vad som är rationellt och hållbart, säger Jonn Are Myhren som är universitetslektor i byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Projektet är ett samarbete mellan Dalarnas Försäkringsbolag, Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer och entreprenörer. Målet med projektet är att bidra till ett framtida säkert byggande med fokus säkerhet och miljö.

Från Högskolan Dalarna har det ingått studenter från bygg- och samhällsplanerarprogrammet, byggingenjörer och byggarbetsledare. Förutom högskolestudenterna kommer även gymnasieelever ingå i projektet. Det är elever från praktiska program (snickare, maskinförare, målare, med mera) som står för själva uppförandet, under handledning. Fiskarhedenvillan AB står för material till stommen.

Kombination av estetik och hållbarhet

Gruppen som vann tävlingen består av studenterna Julia Adolfsson, Amanda Roberg, Fredrik West, George Saliba och Sami Butt.

Ritningar över villan

– Den vinnande gruppen hade ritat en byggnad som var rationell, hållbar och estetiskt tilltalande samtidigt som den kommer att bli ganska enkel att bygga. Byggnaden har en takfot som sticker ut över byggnaden. Det skapar ett rum under taket som bärs upp av pelare runt huset. Pelarna smälter in väl i den omgivande tallskogen. 

Enligt Jonn Are Myhren är det just den sinnrika kombinationen av estetik och hållbarhet som ledde till segern.

Foto av del av poster med information om villan (bilder och text)– Pelarna smälter in med den omgivande tallskogen. De stora glaspartierna släpper in mycket ljus. Men det utskjutande taket tar bort mycket av strålarna under sommartid, vilket gör huset svalt. Men på vintern skiner den lågt stående solen in i huset och både värmer och lyser upp huset, säger Jonn Are Myhren.

Byggstart kommer att ske i oktober månad, och projektet kommer att delas upp i etapper där bygget stoppas för att arrangera olika aktiviteter och träffar där olika grupper och fackpress bjuds in till förevisningar. Efter tre år beräknas huset läggas ut till försäljning på den öppna marknaden.

Text: Henrik Sjögren

Bild: Anna Holm

Senast granskad:
Senast granskad: