Studenter på Högskolan Dalarna fick stipendium

Det är Borlängeföretagen som delat ut högskolestipendium för första gången. Företagen vill premiera och uppmuntra fyra studenter vid Högskolan Dalarna. Studenter som utifrån studieresultat och sitt sociala engagemang är bra förebilder för andra studenter och goda representanter för högskolan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vinnare.
Stipendiater blev Linda Strandberg, Karolina Gilén, Abdiaziz Abdullahi och Alexander Gustafsson.

Tio företag verksamma i Borlänge står bakom stipendiet som går till fyra stipendiater som får 20 000 kr var. Stipendiater blev Linda Strandberg, Karolina Gilén, Alexander Gustafsson och Abdiaziz Abdullahi.

Borlängeföretagens högskolestipendium – motiveringar

Linda Strandberg

Linda Strandberg studerar byggteknik - ett högskoleingenjörsprogram - och är på fritiden aktiv inom ridsporten som tränare och lagledare för barn och ungdomar. Med ett tydligt mål att vägleda ungdomar till att öka sitt självförtroende och sin självkänsla, lära sig ta ansvar och utveckla sig inom sin idrott är Linda med sitt engagemang en god förebild. Att vara engagerad inom ridsporten innebär stort ansvar och sporten fostrar många starka ledare och aktörer i samhället - Linda kan vara en av dem.

Karolina Gilén

Karolina Gilén studerar energi - ett högskoleingenjörsprogram - och har tidigare en sjuksköterskeexamen och en filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap. En imponerande kombination som kan ge nya spännande dimensioner i yrkeslivet och som tyder på en drivkraft lite utöver det vanliga. Som SI-ledare stöttar Karolina andra studenter i sina studier och med engagemang i projektet Eximus är målet att leda Högskolan Dalarna mot ännu ett världsrekord. Karolina är en god ambassadör för Högskolan Dalarna och en förebild för andra studenter.

Alexander Gustafsson

Alexander Gustafsson studerar byggteknik - ett högskoleingenjörsprogram - och är vid sidan av sina studier engagerad i Borlänges föreningsliv, både inom idrott och kultur. Alexander är coach för ett pojklag i basket, spelar i musikkår, sjunger i kör och är ledamot av körens styrelse. Lägger vi därtill ett aktivt studentliv med engagemang i studentkåren så får vi en imponerande bredd som tyder både på kapacitet och mental spänst. Med sitt driv bidrar Alexander på många plan till Borlänges och regionens attraktivitet.

Abdiaziz Abdullahi

Abdiaziz Abdullahi studerar energiteknik - ett högskoleingenjörsprogram - och har vid sidan av studierna ett stort engagemang för ungas studier och för ungas delaktighet i samhället. Genom att bidra med läxhjälp två gånger i veckan stöttar Abdiaziz ungdomar att klara sina studier. Han sitter bland annat i styrelsen för Kulturhuset västra Borlänge och ingår i ett projekt med syfte att minska utbildningsklyftan i Dalarna. Ideellt arbete som bidrar till utveckling för de ungdomar som får stöd - och av Borlänge och regionen. Detta gör Abdiaziz till en viktig ledare och förebild.

Bakgrund

De företag som idag står bakom stipendiet är AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Bergkvist Svets & Mek AB, Fastighets AB Hushagen, Fiskarhedenvillan AB, Lindgrens fastigheter AB, Mockfjärds, Romme Alpin, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Swedbank. Stipendiet delas ut i samarbete med studentkåren. Se gärna filmen om stipendiet.

Stipendierna delades ut 20 april.

Senast granskad:
Senast granskad: