Studenter och forskare i samarbete med företag för minskad elförbrukning

Under juli-september genomförde sju studenter från studenter från European Solar Engineering School (ESES) en praktisk utbildningsdel tillsammans med forskare från Solar Energy Research Center (SERC) för att planera och installera solcellssystem hos företaget Skogs Lantbruk i Leksand.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenter på tak
Studenterna Sebastian Moretti Andres Rozas Nader Zaqout Marcus Graefenhain och Mouaz Al-Hamwi från European Solar Engineering School

Solcellssystemet som utgörs av 262 solcellspaneler har en installerad effekt på 71 kW likström och 56 kW växelström, vilket innebär en minskad årsförbrukning till cirka 59500 kWh. Detta kan jämföras med ungefär lika mycket årsförbrukning som i tre stora villor och utgör en tredjedel av gårdens totala årsförbrukning av el.

- Det här ett bra exempel på hur Högskolan tillsammans med samhälle och näringsliv omsätter kunskapen i handling för ett hållbart samhälle. Verksamhetsförlagda moment och utbyten med arbetslivet och inte minst samarbetet mellan forskare och studenter bidrar till kunskapsutveckling i utbildningen, säger Martin Andersen, doktorand vid SERC på Högskolan Dalarna. 

Vid installationen deltog även Saras El i Leksand och anställda vid Skogs Lantbruk i Leksand.

Solcellspaneler

Gamla laden, 42 grader tilt med plats för 120 solcellspaneler.

Senast granskad:
Senast granskad: