Studenter från förskollärarprogram i Norden utbytte erfarenheter

Digitaliseringen inom förskolan fortskrider, något som lett till ett samarbete mellan nordens förskollärarprogram. Studenter från Högskolan Dalarna fanns på plats under det senaste kurstillfället i Köpenhamn.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland diskuterar skillnader och likheter mellan ländernas läroplaner för förskolan.
Studenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland diskuterar skillnader och likheter mellan ländernas läroplaner för förskolan.

Syftet med att anordna gemensamma kurser för förskollärare i Norden är att höja kvalitén i utbildningarna och få ett nordiskt perspektiv på fördjupningsområdena. När Københavns Professionshøjskole stod som värd var temat ”Barnet som medforskare i den digitala mångfasetterade vardagen”. Totalt deltog sju studenter från Högskolan Dalarnas förskollärarprogram och två av dem var Kajsa Lahti och Emma Westman.

– Vi tyckte att samarbetet mellan de nordiska länderna gav otroligt mycket och var mycket intressant, säger Kajsa Lahti.

– Att få åka iväg till Köpenhamn gjorde kursen ännu mera rolig då vi umgicks tillsammans på kvällarna, säger Emma Westman.

Kursveckan är en gemensam årligen återkommande intensivkurs för förskollärarstudenter från medlemsuniversiteten i Nordplusnätverket Resursstarka barn i Norden. Programmet den här gången innehöll bland annat digital bildning och digital medvetenhet. En dag ägnades också till studiebesök och observationer på olika förskolor i Köpenhamn.

– Att få se hur de danska förskolorna arbetade med digitalisering gav nya perspektiv och erfarenheter, säger Kajsa Lahti.

Läs mer om Förskollärarprogrammet.

Senast granskad:
Senast granskad: