Stort intresse för samisk kultur vid Mångfaldsdagen 2017

Under tisdagen genomfördes den årliga Mångfaldsdagen vid Högskolan Dalarna med utställare och föreläsning vid både Campus Falun och Borlänge. Årets tema var samisk kultur.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Peter Andersson föreläste om samisk kultur.
Peter Andersson föreläste om samisk kultur.

För att öka kunskapen och förebygga diskriminering anordnas varje år Mångfaldsdagen vid Högskolan Dalarna. Organisationer och föreningar med olika aspekter på mångfald fanns på plats för att visa upp sig och diskutera sina respektive förutsättningar och behov. En av de utställande organisationerna var Dalarna Science Park.

– Jag jobbar som idéscout, berättar Nirvana Gharni. På högskolan finns många studenter med intressanta idéer om vad de ska göra efter sin examen. Tyvärr tror många att dessa idéer inte kan genomföras här i Dalarna utan att de måste flytta till en storstad. Vi på Dalarna Science Park vill visa de möjligheter som finns i Dalarna vad gäller spännande arbetsgivare och entreprenörskap. Jag tror att en mångfaldsdag som den här är viktig för sammanhållning och kunskapsutbyte.

Anette Timmerlid är samordnare och ansvarig för mångfaldsdagen.

– Mångfald är så mycket mer än bara integration. Det finns många som känner sig diskriminerade på grund av till exempel funktionsnedsättning och religion. Av de som ställde ut idag fanns bland annat Fibromyalgiföreningen och buddhisttemplet i Ulfshyttan. Högskolan ska arbeta för att förebygga och förhindra diskriminering och vi ska genomföra praktiska åtgärder för att öka kunskapen. Mångfaldsdagen är en sådan praktisk åtgärd.

Årets tema var samisk kultur och Peter Andersson från Idre sameby föreläste om samernas historia och livssituation. Samernas land, Sapmi, sträcker sig över fyra länder. Från ryska kolahalvön ner till Idre som är den minsta och sydligaste av de 51 svenska samebyarna. Samerna är det enda urfolket i Sverige och så sent som 2011 erkändes de som ett eget folk i svensk grundlag.

Samerna är kända för sina praktfulla dräkter som både visar varifrån man kommer och om man är gift eller inte.

– Det var väldigt praktiskt när man som ung åkte på samisk dans. Det gick direkt att se vem som var singel, sa Peter Andersson.

Rennäringen är en av de äldsta näringarna och stäcker sig många hundra år tillbaka i tiden. Tyvärr finns ytterst lite dokumentation eftersom samiska tidigare inte var ett skriftspråk. De tidigast bevarade skrifterna tillkom under Linnés Dalaresa på 1730-talet.

Peter Andersson berättade både om de hot som finns mot rennäringen men också om nya möjligheter.

– Turism, vindparker, skogsbruk, klimatet och inte minst rovdjur är hot mot hela rennäringen. På 30 år har rovdjursdöden ökat 10 gånger. Sen har vi privata markägare som anser att vi inte har betesrätt. Men vi ser också en ljusare framtid med ett ökat intresse för samisk kultur och turism och en större efterfrågan på renkött.

 

Naturligtvis hade Peter Andersson med sig renkött som åhörarna fick provsmaka.

– Forskning visar att ren troligen är världens mest hälsosamma kött. Det innehåller betydligt högre halter av selen och omega 3 än annat kött. Och garanterat inga tillsatser.

Näbbskor är ett typiskt samiskt klädesplagg.

Senast granskad:
Senast granskad: