Stort forskningsanslag från Vinnova till samverkansprojekt om aktiva skoltransporter där Högskolan Dalarna och Falu kommun medverkar

Projektet Aktiva skoltransporter startades 2015 vid Luleå tekniska universitet (LTU) och har sedan dess vuxit till ett samverkansprojekt med 17 samverkanspartner, där Högskolan Dalarna och Falu kommun nu ingår.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Att försöka främja aktiva skoltransporter är ingen ny idé, många kommuner har genom åren genomfört projekt för att få fler barn att gå och cykla till skolan. Det innovativa i detta projekt, som utformats av fysioterapeuterna Anna- Karin Lindqvist och Stina Rutberg vid LTU, är ett i grunden promotivt (främjande) synsätt samt byggstenarna gamification, empowerment och integrering av pedagogiska uppdrag.

Detta sätt att arbeta har visat sig öka elevernas motivation till beteendeförändring och föräldrarnas engagemang i projektet. Att man integrerat pedagogiska uppdrag under de aktiva skoltransporterna ökar dessutom motivationen för skolor att avsätta tid och resurser för att genomföra interventionerna. En särskild satsning har gjorts för att öka de aktiva skoltransporterna under vintertid, då kravet på säkerhet ökar och klimatet erbjuder utmaningar i form av snö, kyla och halt underlag.

I juni tilldelades projektet dryga 15 miljoner kronor från Vinnovas utlysning Utmaningsdriven innovation steg 2 för vidareutveckling av konceptet, där alltså Högskolan Dalarna är medsökande. Målet är nu att skapa ett koncept som gör det enkelt och kostnadseffektivt för skolor att använda sig av innovationen. För att lyckas med det ska den digitaliseras.

I Falu kommun ska ett par skolor medverka med elever i årskurs två och årskurs fem. I drygt en månad ska aktiva skoltransporter integreras i undervisningen, och parallellt ska forskare vid högskolan följa hur satsningen fungerar, och hur barnens grad av fysisk aktivitet påverkas.

- Dagens barn och unga rör sig för lite, och genom att främja just aktiva skoltransporter ökar inte bara den fysiska aktiviteten, det bidrar även till många andra bra effekter som minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet då färre föräldrar lämnar och hämtar med bil utanför skolor, säger Annie Palstam som är fysioterapeut och ansvarig för projektet vid Högskolan Dalarna.

Tidigare studier inom projektet har visat att det är lätt att integrera uppdragen som barnen löser på vägen till skolan i undervisningen, att de bidrar till det sociala samspelet mellan barnen och ger bra inlärning. 

- Idag skjutsar många föräldrar sina barn till skolan, men det är egentligen att göra dem en björntjänst. Barn behöver röra på sig en timme per dag, men många når tyvärr inte upp till det, menar Cecilia Berg, hållbarhetsstrateg på Falu kommun. Projektet är viktigt också för att tidiga vanor har en tendens att följa med upp i vuxen ålder och samhällsvinsterna av en ökning av barns aktiva skoltransporter kan därför bli betydande.

Till pressmeddelandet på Luleå Tekniska Universitets hemsida

Senast granskad:
Senast granskad: