Stödprogram för somaliska föräldrar – forskning från Högskolan Dalarna publiceras i tidskriften Pediatrics

Fatumo Osman, Renée Flacking, Ulla-Karin Schön och Marie Klingberg-Allvin har gemensamt skrivit artikeln ”A Support Program for Somali-born Parents on Children's Behavioral Problems” som nu publiceras i den internationella tidskriften Pediatrics.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Artikeln är skriven utifrån samverkansprojektet Ladnaan - att må bra, som Högskolan bedriver tillsammans med Borlänge kommun och finansierat av Folkhälsomyndigheten.

Migration och ackulturation i ett nytt land innebär en rad påfrestningar för flykting familjer och har visat orsaka konflikt i föräldra-barn relationen. Somaliska föräldrar i Sverige har i en tidigare studie, kopplad till detta projekt, beskrivit en rad utmaningar i sin nya livssituation och i sitt föräldraskap i Sverige, samt ett specifikt behov av föräldrastöd där fokus ligger på samhällsinformation såsom att veta föräldrars och barns rättigheter och skyldigheter samt om socialtjänstens arbete för barn och unga. Syftet med detta samverkansprojekt var att anpassa och implementera ett föräldrastödsprogram till somaliska föräldrar, samt att mäta effekten av denna insats avseende föräldrars och barns psykiska hälsa.

- Programmet har varit framgångsrikt. I en ny publicerad artikel visar resultaten att barn till föräldrar som erbjudits föräldrastödet har förbättrats signifikant två månader efter insatsen. Barnen hade mindre problem med aggression, uppmärksamhet samt utåtagerande beteende, säger Fatumo Osman, doktorand vid Högskolan Dalarna.

- Den här studien är ett bra exempel på hur ett anpassat föräldrastöd framgångsrikt kan utformas och levereras i samverkan mellan forskare, användare och profession, fortsätter Fatumo.

- Det är viktigt att vår forskning leder till resultat som kommer samhället till nytta. Projektet, Ladnaan – att må bra, är ett bra exempel på hur tre ämnen på Högskolan Dalarna samverkar med en extern part såsom Socialtjänsten i Borlänge för att arbeta med integration och för ett gott samhälle, säger Marie Klingberg-Allvin, prorektor och en av författarna.

- Den forskning som bedrivits inom samverkansprojektet Ladnaan och vars resultat nu publiceras, kopplar även väl till de forskningsfrågor som fokuseras på inom såväl forskningsprofilen ISTUD (Interkulturella Studier) som samverkansplattformen IKUD (Interkulturellt Utvecklingscentrum i Dalarna), säger Sigrid Saveljeff, samverkanschef vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: