Stipendier till byggstudenter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fem byggstudenter visar upp sina stipendieintyg
Markus Olsson, Ida Andersson, Josefin Abrahamsson, Emma Eriksson, och Jonas Nilsson (foto: Daniel Elfving)

Under två dagar har studenterna vid Högskolan Dalarnas byggingenjörs- och byggarbetsledarprogram redovisat sina examensarbeten. I samband med detta har stipendier delats ut för bästa avgångsstudentstudent utifrån studieresultat samt bästa examensarbete, för både byggingenjörs- och byggarbetsledarprogrammet. Det är Stiftelsen Star Byggutveckling i samarbete ByggDialog Dalarna som på det här sättet vill premiera de studenter som presterat extra bra. 

Årets avgångsstudenter håller som tidigare en mycket hög klass och är väldigt efterfrågade inom byggbranschen som är beroende av att kontinuerligt kunna rekrytera nya talanger. Inom ByggDialog Dalarna ser vi det här som ett mycket viktigt led i att se till så att dessa examensarbeten uppmärksammas och att de kommer till nytta för byggbranchen. 

De två avgångsstudenter som avslutat utbildningarna med det högsta genomsnittsbetygen är Josefin Abrahamsson, byggingenjörsutbildningen och Jonas Nilsson, byggarbetsledarutbildningen som tilldelades stipendium för bästa avgångsstudent 2017. 

Ida Andersson och Markus Olsson, byggarbetsledarprogrammet tilldelades stipendium för sitt examensarbete om återbruk av begagnat byggmaterial och Emma Eriksson, byggingenjörsutbildningen tilldelades stipendium för sitt examensarbete om samarbetsutveckling i traditionella entreprenader. 

Jan von Knorring från Stiftelsen Star byggutveckling delade ut stipendierna och berättade att det har varit otroligt intressant att läsa de nominerade examensarbetena och att det inte har varit lätt att välja en vinnare. 

Det här är två examensarbeten som är väldigt aktuella och båda dessa ligger helt rätt i tiden, poängterade Jan.

Motiveringar, bästa examensarbeten

Återbruk begagnat byggmaterial

Med en färdig och välutvecklad affärsplan som kan användas redan i morgondagens byggsektor tycker vi att detta arbete har en hög relevans för byggnäringen. Detta är en av branschens stora utmaningar då miljön idag har högsta prioritet. En innovativ arbetsmodell/affärsmodell som på ett nytänkande sätt visar en möjlig väg framåt men som också kan fungera långsiktigt och bidra till de nationella hållbarhetsmålen. 
Författare: Ida Andersson och Markus Olsson

Samarbetsutveckling i traditionella entreprenader

Med stor relevans för byggnäringen kan detta arbete bidra till att minska de höga byggkostnaderna i branschen, öka samarbetsviljan och möjliggöra en lugnare och säkrare arbetsplats. Att koppla organisation och arbetssätt till uppkomna ändringsarbeten ser vi som ett innovativt perspektiv på ett i dagsläget stort problem. Med konkreta riktlinjer för ett ökat samarbeta som slutsats är detta arbete så gott som klart för branschen att ta till sig!
Författare: Emma Eriksson 

Text: Daniel Elfing

Senast granskad:
Senast granskad: