Stel syn på karriär i besöksnäringen

Den som vill göra karriär i hotell- och restaurangbranschen måste vara lagom rörlig och helst bo i en storstad, visar en ny studie. Maria Thulemark, biträdande lektor i Turismvetenskap på Centrum för besöksnäringsforskning vid Högskolan Dalarna, är en av forskarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Personalomsättningen är hög i hotell- och restaurangbranschen, och branschens arbetsgivare skriker efter arbetskraft. I en ny studie, som bygger på intervjuer med säsongsanställda och personer i chefspositioner, har en grupp forskare försökt kartlägga synen på karriär och karriärvägar i branschen. Det skriver Hotellrevyn, en tidning som ges ut av Hotell- och restaurangfacket.

Det som förvånade henne mest var den starka normen för hur en "riktig" karriär ska vara.

– Man ska aktivt ha valt att göra karriär genom att medvetet byta arbetsgivare eller arbetsplats. Att jobba sig upp på en och samma arbetsplats sågs inte som att göra karriär. Utifrån denna norm är det kanske inte möjligt att göra karriär utanför storstäderna, där finns inte det underlaget, säger Maria Thulemark.

Läs hela artikeln hos Hotellrevyn.

Maria Thulemark biträdande lektor i turismvetenskap och biträdande ämnesansvarig för
turismvetenskap och kulturgeografi och undervisar främst inom turismvetenskap.

Senast granskad:
Senast granskad: