Statsrådet Matilda Ernkrans besökte Högskolan Dalarna ​​​​​​​

Under onsdagen besökte statsrådet Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning Högskolan Dalarna för att bland annat ta del av det samverkansarbete som bedrivs vid lärosätet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två kvinnor och en man
Rektor Martin Norsell, Kristina Snitt, regionchef Mellansvenska Handelskammaren och statsrådet Matilda Ernkrans

Under eftermiddagen besöktes även platsen där det nya campus Borlänge kommer att flytta in senare delen av 2022.

Ministerbesöket inleddes på Campus Falun med en presentation om högskolans verksamhet av rektor Martin Norsell som även tog upp en del av de utmaningar lärosätet står inför.

–  Från lärosätets håll har vi lyft vikten av att få medel för att utveckla och stärka forskningen på Högskolan Dalarna. Vi skulle se mycket positiv på en tydligare koppling mellan forskningsfinansiering i förhållande till utbildningsuppdrag, säger Martin Norsell, rektor.

Statsrådet fick även ta del av den lyckad satsningen som Högskolan Dalarna gjort de senaste åren i och med den arbetsintegrerade lärarutbildning.

– Den arbetsintegrerade lärarutbildningen är en unik utbildningssatsning som vi var först ut med och som blivit högintressant för hela landet. Många lärosäten har tagit efter konceptet där vi tillsammans med ett antal kommuner i Dalarna erbjuder studenter att få lön samtidigt som de studerar till lärare säger Bengt Ericsson verksamhetschef Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna (PUD) som deltog tillsammans med professor Sara Irisdotter Aldenmyr, forskningsledare på Utbildning och lärande

Matilda Ernkrans uttryckte beröm över hur Högskolan Dalarna samarbetar med framförallt kommunerna kring det här koncepetet.

– Högskolan Dalarna har visat hög ambition med den arbetsintegrerade lärarutbildningen och är också speciellt bra på att samarbeta med näringsliv och samhälle. säger statsrådet.

Ministerbesök 2.jpg

Studentkårens ordförande Anton Petersson och Matilda Ernkrans fick en trevlig pratstund. 

Besöket på Campus Falun avslutades med information av studentkårens ordförande Anton Petersson kring aktuella studentfrågor innan avfärd till Falu Koppargruva för möte och dialog med KLOSS-Net. Ett nationellt nätverk som samlar större delen av personer med ledningsuppdrag kring samverkan vid de svenska lärosätena. Vid höstens möte stod Högskolan Dalarna värd.

Vid höstens möte med KLOSS-Net fick Matilda Ernkrans möjlighet att samtala med deltagarna kring samverkan och kompetenshöjning i konjunktursvängningar. Frågeställningar som: Vilken roll kan lärosäten spela i möjliggörandet av livslångt lärande och kompetenshöjning genom konjunktursvängningar och Vilka insatser, resurser och samverkan krävs för att möjliggöra detta?

Efter lunchen fick ministern en rundvandring på Campus Borlänge och besökte bland annat Högskolans solenergilabb för information om den forskning som bedrivs inom solenergi av akademichef Patrik Kenger vid akademin för industri och samhälle samt Mats Rönnelid, professor i energiteknik.

På eftermiddagsprogrammet stod information om högskolans språkutbildningar av Loretta Qwarnström, avdelningschef för språk och nätbaserat lärande av Niklas Brinkfelt, chef för NGL-centrum vid Högskolan som en av punkterna.

– Högskolan Dalarna är duktiga på digitalisering och nätbaserad utbildning. Vi ligger i framkant i den utvecklingen och tillhör även de lärosäten som erbjuder flest nätbaserade utbildningar i landet, berättar Niklas. 

En annan punkt i programmet var presentation av samverkansprojektet Knowledge Transfer Partnerships (KTP) som framfördes av Johan Kostela, samverkansstrateg och Marit Söderqvist, processledare båda Högskolan Dalarna. 

Ministern fick också möjlighet till samtal med Högskolans fackliga representanter Christina Romlid och Anna-Carin Jonsson innan avfärd för visning av platsen där det nya campus Borlänge kommer att flytta in senare delen av 2022.

image4p5e4.png

Borlänges kommunalråd Jan Boman, Matilda Ernkrans och Martin Norsell på platsen där det nya campus Borlänge kommer att flytta in.

I delegationen medverkade även Amanda Johansson, departementssekreterare och Klas-Herman Lundgren, politiskt sakkunnig.

 

Senast granskad:
Senast granskad: