Internationell konferens till Falun

Nätverket EAS, European Athletes as Students, som fokuserar på dubbla karriärer för elitidrottare, kommer nästa år att hålla sin internationella konferens i Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Emma Hawke, Magnus Knutsson och Marit S Nybelius från Högskolan Dalarna representerade Högskolan Dalarna under årets konferens.
Magnus Knutsson, Emma Hawke och Marit S Nybelius från Högskolan Dalarna var lärosätets representanter under årets konferens i Portugal.

– Det är väldigt roligt att de vill att Falun och Högskolan Dalarna ska stå värd och att frågan om dubbla karriärer belyses, säger Marit S Nybelius, universitetsadjunkt i Idrott- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna.

Nätverket European Athletes as Students grundades 2004 av bland annat Bengt Nybelius från Falun och har sedan dess jobbat med att göra det möjligt för idrottare att genomföra en utbildning samtidigt som de satsar på en karriär. 

I år hölls den årliga konferensen i Coimbra i Portugal och Högskolan Dalarna hade tre representanter på plats. Emma Hawke, Magnus Knutsson och Marit S Nybelius. 

Nätverket poängterade under konferensen Faluns viktiga del i nätverket, genom Bengt Nybelius kunnande och kontakter som har gjort EAS möjligt. Vid den årliga konferensen delas det därför ut ett stipendium i Bengt Nybelius namn. Om ett år är alla delegater tillbaka i Falun, där allt började.

Senast granskad:
Senast granskad: