Seminarieserie utforskar kopplingarna mellan ekonomi och ekologi, start 22 september

”Vår gröna ekonomi” – det är namnet på en seminarieserie som arrangeras under hösten på Högskolan Dalarna där forskare och andra sakkunniga diskuterar det ekonomiska systemets roll i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trots ambitiösa nationella mål och stort folkligt stöd går omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle långsamt. Många menar att det i relationen mellan våra ekologiska och ekonomiska system finns nyckelfrågor som behöver lösas om vi ska lyckas bekämpa klimatförändringarna och nå en hållbar utveckling.

- Med seminarierna försöker vi ta ett djärvt grepp. Vi gör en kritisk granskning av flera grundvalar för den nuvarande miljöpolitiken, bl.a. idén om fortsatt tillväxt i ekonomin som önskvärd och nödvändig, och de stora förhoppningarna om att ökad effektivitet ska lösa pågående klimat- och miljökriser, säger Jörgen Elbe, prorektor och ordförande i Rådet för hållbar utveckling.

- Formen för arrangemanget är dessutom ganska ovanlig, berättar Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg vid Högskolan Dalarna som varit med och utvecklat seminarieserien. Seminarierna sker i samverkan mellan akademin och det ideella, och detta har krävt en hel del samsyn kring värdegrund, syfte och tänkbara målgrupper och nytänkande i fråga om arbetssätt.

Initiativtagare är Naturskyddsföreningen i Dalarna som alltså genomför arrangemanget i samverkan med högskolan. Det senaste halvåret har ett par arbetsgrupper med deltagare från både högskola och förening träffats regelbundet för att diskutera frågeställningar, upplägg, möjliga medverkande, marknadsföring med mera.

- Bland de medverkande har vi lyckats få med flera forskare, bl.a. Håkan Thörn vid Göteborgs universitet och Mikael Malmaeus vid IVL, och andra sakkunniga med stor erfarenhet inom området, bl.a. DNs kulturchef Björn Wiman, förre EU-parlamentarikern Anders Wijkman och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, berättar Anton.

Seminarieserien riktar sig till anställda, studenter, föreningsaktiva och allmänhet. Deltagande kan ske antingen via e-mötesverktyget Zoom eller på plats här på Högskolan Dalarna i Falun, och pågår klockan 19.00 - 21.00 alla tre tillfällen.

Program:

22 september: Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

13 oktober: Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?

10 november: Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Information och anmälan på Naturskyddsföreningens hemsida

Senast granskad:
Senast granskad: