Sara Irisdotter Aldenmyr tillträder som forskningsledare

En av Högskolan Dalarnas sex forskningsprofiler, Utbildning och lärande, har fått en ny forskningsledare.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Professor Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor Sara Irisdotter Aldenmyr ny forskningsledare vid Utbildning och lärande.

En av Högskolan Dalarnas sex forskningsprofiler, Utbildning och lärande, har fått en ny forskningsledare. Det är professor Sara Irisdotter Aldenmyr som tillträder tjänsten i november. Sara efterträder professor Monika Vinterek som kommer att arbeta kvar på högskolan, bland annat inom forskningsprojektet "Att läsa eller inte läsa: En studie av grundskolans läspraktiker", som finansieras av Vetenskapsrådet.

– Det känns väldigt spännande att nu få leda verksamheten, efter att i ett par års tid ha deltagit i ett intensivt arbete med att erhålla rättigheterna att bedriva forskarutbildningen, säger Sara Irisdotter Aldenmyr.

I maj 2017 beviljades Högskolan Dalarna rätt av Universitetskanslersämbetet att bedriva forskarutbildning inom pedagogiskt arbete. Det innebär att Högskolan Dalarna kommer att ha möjlighet att utbilda doktorer i ämnet.

Själva ansökan har varit ett ett intensivt arbete som leddes av dåvarande forskningsledare för forskningsprofilen Utbildning och lärande, professor Monika Vinterek. Även Sara Irisdotter Aldenmyr var en av dem som var involverade i arbetet, då hon har fungerat som biträdande forskningsledare under perioden.

– Vi började redan i augusti 2015 med ansökningsförfarandet. Det är många bitar som behöver vara på plats för att få forskarutbildningstillståndet. Vi måste dels kunna visa upp en dynamisk miljö vid vårt lärosäte som lämpar sig för doktoranders arbete, dels upparbeta rätt kompetensen för att stödja forskningen, säger Sara Irisdotter Aldenmyr.

Lång utbildningstradition ger draghjälp

Något som i hög grad har underlättat detta arbete är den långa traditionen inom lärarutbildning som har funnits här. I dag finns Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) vid Högskolan Dalarna som arbetar med goda kontakter mellan skolhuvudmän och akademin.

– Jag kommer att arbeta för att våra framtida forskare ska få de bästa förutsättningar att bedriva verksamhetsnära forskning i och med regionens skolor och vi har riggat en infrastruktur som lämpar sig bra för detta, säger Sara Irisdotter Aldenmyr.

Till hösten 2018 väntas den första kullen av doktorander börja sin forskningsresa vid Högskolan Dalarna enligt den formella antagning som kommer att ske nästa år.

Extra angeläget i dag

Sara Irisdotter Aldenmyr menar att pedagogiskt arbete som forskningsämne är mycket aktuellt och angeläget just nu. I en föränderlig samhällsutveckling med exempelvis digitalisering och ökad mobilitet kommer forskning kring det pedagogiska arbetet vara av särskilt stor betydelse.

– Många av våra forskare jobbar nära lärarutbildningarna och vi vill vara lyhörda för vilken kompetens som behövs inom lärarutbildningarna framöver. Vi ser stora förändringar i samhället inom bland annat digitaliseringen och ökad flerspråkighet bland våra medborgare ställer, säger hon.

Sara Irisdotter Aldenmyr är själv lärare i grunden. Hon studerade vid Högskolan i Gävle och arbetade i grundskolan några år där innan hon valde att bli doktorand inom pedaogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Doktorandtjänsten var dock knuten till Högskolan Dalarna.

Hon disputerade i pedagogik 2006 med en avhandling titulerad "Mellan tradition, demokrati och marknad". Till Högskolan Dalarna kom hon 2012 som lektor i pedagogiskt arbete. Hon bedriver forskning inom områden som yrkesetik och läraridentitet.

"Perfekt för uppdraget"

– Sara är perfekt för uppdraget som forskningsledare i Utbildning och lärande. Hon har precis den kompetens som krävs för att vidareutveckla profilen som nu går in i ett nytt skede efter den erövrade forskarutbildningsrätten. Jag är jätteglad att hon sökte uppdraget och att hon accepterat att ta det!" säger Magnus Jobs, akademichef vid Utbildning, hälsa och samhälle.

– Jag ser verkligen fram emot att jobba med Sara i rollen som forskningsledare. Hon är välmeriterad och har de kvaliteteter som krävs för att föra Utbildning och lärande in i framtiden, liksom för att berika arbetet i högskolans forskningsråd, säger Jonas Stier, tillförordnad prorektor vid Högskolan Dalarna.

Gör: Professor i pedagogiskt arbete. Nybliven forskningsledare.
Ålder: Fyller 41 i december
Kommer från: Österfärnebo
Bor: I Hälsinggården, Falun, med sina två barn, sex och nio år gamla.
Utbildad: i Högskolan i Gävle och Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms Universitet
Intressen: Har alltid sjungit mycket, tidigare i popband. Sjunger numera i olika konstellationer. Spelar också piano. Gillar löpning.

Senast granskad:
Senast granskad: