Välbesökt workshop om hur lärosäten kan bidra till samhället

En workshop kring lärosätens roll i innovationssystemen samt en presentation av KTP – det bidrog Högskolan Dalarna med på HSS-konferensen den 9-10 maj.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Workshopen hölls av Johan Kostela, samverkansstrateg och Sigrid Saveljeff, vicerektor vid Högskolan Dalarna.
Workshopen hölls av Johan Kostela, samverkansstrateg och Sigrid Saveljeff, vicerektor vid Högskolan Dalarna.

HSS (Högskola och Samhälle i Samverkan) är en återkommande konferens som genomförs vartannat år. Detta år stod Örebro Universitet värd och som alltid lockade konferensen ett stort antal deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan Dalarna både närvarade och deltog aktivt. Dels arrangerande man en workshop kring lärosätens roll i innovationssystemen, baserad på den analys som lärosätet genomförde under 2018. Workshopen hölls av Johan Kostela, samverkansstrateg och Sigrid Saveljeff, vicerektor vid Högskolan Dalarna.

-Diskussionen rörde den roll som akademin kan ta när det gäller att bidra till innovation och utveckling som genererar långsiktig samhällsnytta. Workshopen lockade ett stort antal deltagare vilket var glädjande och diskussionen blev mycket bra, säger Sigrid Saveljeff.

På det så kallade Samverkanstorget på konferensen presenterade Högskolan Dalarna modellen KTP vilket lockade många intresserade och genererade intressanta kontakter. Johan Kostela, Per Edén och Marit Söderqvist, samtliga knutna till KTP, höll i presentationen.

Läs mer om samverkan på Högskolan Dalarna

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: