Samarbete med näringslivet leder till jobb

Studenter i årskurs tre på systemvetenskapliga programmet har precis genomfört flera stora IT-projekt tillsammans med företag i regionen. Förutom att företagen fått kompetent hjälp att lösa reella problem har flera av studenterna redan signat sina anställningskontrakt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Systemvetare som är mer än nöjda med sina projektarbeten. Längst till höger syns programansvarige Pär Eriksson.
Systemvetare som är mer än nöjda med sina projektarbeten. Längst till höger syns programansvarige Pär Eriksson.

Kursen, vars resultat presenterades på Campus Borlänge idag, heter Projektbaserad systemutveckling. De deltagande företagen har haft ett riktigt problem som de behövt en lösning på. Studenterna har sedan tagit sig an utmaningen i grupper om 4-5 personer. Studenterna har drivit sina projekt på egen hand och tillsammans med kunden kommit fram till vilka tekniker och metoder som passat bäst.

- Syftet med kursen är att studenterna ska få jobba med ett riktigt projekt och utföra det från ax till limpa, säger Pär Eriksson som är programansvarig. Ett projekt där det finns en kund som ställer krav. Och jag måste säga att den här typen av projekt faller väldigt väl ut. Studenterna utför en del av jobbet hos kundföretaget, vilket gör att det finns tid för företagets representant att lära känna studenterna och så att säga känna dem på pulsen. Flera av våra studenter har fått jobb innan de ens tagit examen.

Under redovisningen fick varje projektgrupp 15 minuter på sig att visa upp resultatet av sitt arbete, beskriva hur arbetet gått till samt vad man lärt sig under projekttiden. Bland åhörarna fanns, förutom övriga studenter, de medverkande företagen samt personal från Högskolan Dalarna. En röd tråd bland samtliga projekt verkar vara studenternas hunger på mer kunskap. De har lärt sig nya programspråk, utvecklat applikationer för flera olika plattformar och implementerat externa api:er. Lovorden från företagsrepresentanterna var många.

Gruppbild Erik Karlsson, Tova Eriksson Asp och Mikael Holmberg

Erik Karlsson, Tova Eriksson Asp och Mikael Holmberg har jobbat med en medarbetarapplikation åt företaget CGI i Borlänge. Istället för företagets gamla lösning som enbart tillät åtkomst från dator innanför kontorets väggar har de utvecklat en app som även fungerar på mobila enheter. Här finns de anställdas profiler och kontaktvägar med möjlighet att ringa, mejla och skicka sms direkt i appen.

- Vi har lärt oss jättemycket under den här tiden, säger Tova Eriksson Asp. Inte bara tekniska kunskaper utan att jobba ihop i en grupp och kommunicera med kunden. Kunden har också gett oss en annan typ av input än vad vi får av våra lärare.

- Jag är verkligen nöjd med resultatet. Vi kommer att få stor användning för den här applikationen, säger Jerker Dahlbäck från CGI.

Erik Karlsson är också en av de studenter som redan fått jobb, trots att han ännu inte tagit examen.

- Det ser bra ut på marknaden för oss systemvetare, säger han. Den som vill jobba får jobb relativt lätt.

Studenterna har inte bara lärt sig lösa tekniska problem. De har också varit tvungna att hantera olikheter i gruppen och beställarens krav och ibland sena ändringar.

- Vi hade en konflikt i vår grupp som verkligen visade att kommunikation är a och o för att lyckas i ett sådant här projekt, sa Maria Hansson som jobbat med ett webbaserat tjänstgöringsschema åt Högskolan Dalarna. Dessutom var det många runt projektgruppen som hade åsikter. Vi ville första vara alla till lags men det var ohållbart. Det är viktigt att lyssna på beställaren och inte på alla andra.

Jocke Wibrand från Sogeti var också en nöjd företagsrepresentant.

- Studenterna jag jobbat med har varit mycket duktiga och tagit egna initiativ. De pratade dessutom tidigt om förvaltningsbarhet vilket tyder på en stor mognad.

På systemvetarprogrammets sista år går 22 studenter. Av dessa har tio stycken redan fått jobb så visst verkar arbetsmarknaden för dessa duktiga systemvetare se riktigt ljus ut.

Senast granskad:
Senast granskad: