Samarbete ger möjlighet att synliggöra forskningsarbete över hela världen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskningsprofilen Interkulturella Studier vid Högskolan Dalarna har inlett ett samarbete med den akademiska utgivaren/förlaget Peter Lang och kommer att ansvara för deras Cultural Identity Studies Series. Redaktionen innefattar Carmen Zamorano Llena, Billy Gray och Jonas Stier som serieredaktörer och en redaktionskommitté bestående forskarprofilens medlemmar ​från ämnen som litteratur, lingvistik, sociologi, statsvetenskap, religion och media. 

- Det här är både ett erkännande av den forskning vi gör inom interkulturella studier och en möjlighet att visa det internationella akademiska samhället vad vi gör i Dalarna, säger Jonas Stier, forskningsledare vid Interkulturella studier.

- Satsningen kommer att göra det möjligt för oss att utöka det tvärvetenskapliga arbetet inom vår forskningsprofil och att öka kontakten med andra kollegor som arbetar inom detta och relaterade forskningsområden över hela världen, säger Carmen Zamorano Llena, docent i engelska (litteratur).

- Det ger oss ett viktigt tillfälle att både aktivt främja den forskningskompetens som finns tillgänglig inom forskningsprofilen och uppnå synliggöra forskningsarbetet som bedrivs vid Högskolan Dalarna, säger Billy Gray, docent i engelska.

Samarbetet ger ett unikt tillfälle för forskningsprofilen att inte bara publicera sitt arbete över hela världen utan även bidra till att utveckla ett kunskapsområde som är oumbärligt i det samtidens globala sammanhang där transnationella och transkulturella utbyten sker.

Senast granskad:
Senast granskad: