Så uppfyller högskolan lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Den 23 september trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, i kraft. För Högskolan Dalarna är det viktigt så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och därför har anpassningar gjorts.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Detta för att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Dessutom ska organisationen tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse.  

- Vår redogörelse återfinns i sidfoten på du.se. I redogörelsen beskriver vi hur du.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem, säger Ulf Rydén, förvaltningschef på Högskolan Dalarna.  

På webbplatsen har flera ändringar gjorts i källkoden för att säkerställa att den är anpassad.

Högskolan Dalarnas tillgänglighetsredogörelse 

Senast granskad:
Senast granskad: