Representanter från lärosäten i Finland och Estland besökte Högskolan Dalarna

Den 18 -20 oktober besöktes Högskolan Dalarna av representanter från Lapland University of Applied Sciences/ Multidimensional Tourism Institute, Finland och Tallinn University of Technology Kuressaare College, Estland.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Den 18 -20 oktober besöktes Högskolan Dalarna av representanter från Lapland University of Applied Sciences/ Multidimensional Tourism Institute, Finland och Tallinn University of Technology Kuressaare College, Estland för att diskutera vårterminen 2017 års verksamhet inom nätverket TURID.

Under de tre dagarna fick även lektor Teija Tekoniemi-Selkälä (Finland) och lektor Riia Nelis (Estland) tillfälle att träffa studenter från det treåriga kandidatprogrammet i International Tourism Management (Albina Pashkevich – programansvarig) för att informera dem om utbytesmöjligheter och om den senaste turismutvecklingen i de båda länderna.

I det tvärvetenskapliga nätverket TURID ingår åtta universitet och högskolor i Norden och Baltikum med program inom turism, sport, hälsofrämjande och gastronomi. Inom TURID erbjuds 3-åriga projekt för at utbyta och sprida erfarenheter mellan de olika lärosätena och deras samverkanspartner inom näringslivet.

I TURID som bildades 1998 ingår Lapland University of Applied Sciences / Multidimensional Tourism Institute, Yrkeshögskolan Arcada och Yrkeshögskolan Novia (Finland), Hedmark University College (Norge), Högskolan Dalarna (Sverige), Tallinn University of Technology Kuressaare College (Estland) , Turiba University of Applied Sciences och Vidzeme University of Applied Sciences (Lettland), och sedan 2015 Högskolan Dalarna (Sverige).

Senast granskad:
Senast granskad: