Renée Flacking – nybliven professor i pediatrisk omvårdnad

Renée Flacking kan numera titulera sig professor. Efter flera års forskning, framförallt med fokus på amning och föräldrablivande när man föder barn för tidigt, har hon blivit professor i pediatrisk omvårdnad.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild på Renée Flacking– Det är svårt att sammanfatta så många års forskande, men mitt bidrag till den pediatriska forskningen har varit att jag tittat mycket på samspelet mellan mamma och barn och hur man kan stödja det samspelet. Det kan handla om alltifrån hur den fysiska vårdmiljön inverkar på samspelet till vilka vårdrutiner vi har, säger professor Renée Flacking.

Hennes forskning har framförallt varit fokuserad på för tidigt födda barn och amning, ett ofta omdiskutera och debatterat ämne.

– Det är ett individuellt val som man gör och jag ska inte ha några åsikter om det. För mig har det alltid handlat om personcentrerad vård, att ge dem som vill ha stöd gällande amning det stöd de behöver. Men att också ge samma stöd till föräldrar som av olika anledningar inte ammar sitt barn, säger Renée Flacking.

Hon har också bedrivit forskning kring neonatalavdelningar.

– Att vara förälder till ett barn som fötts för tidigt och befinna sig på en neonatalavdelning gör att man hamnar i en unik situation som kan kännas väldigt institutionaliserad. Sverige har kommit långt i hur man bygger neonatalavdelningar som stödjer föräldrarna och fokuserar på familjecentrerad vård. Min forskning handlar bland annat om hur personal inom vården ska kunna stödja föräldrarna bättre när de är med sina barn, både på neonatalavdelning, men även när de kommer hem, säger Renée Flacking.

Som professor ska hon fortsätta sitt arbete med att driva utvecklingen av neonatalvården och omvårdnaden av barn och familjer så de får en bra start i livet.

– Det finns otroligt mycket kvar att utveckla, framförallt gällande vårdrutiner. Det stöd som ges till nyblivna föräldrar är inte evidensbaserade utan baseras ofta på personalens eget tyckande och på tradition, förklarar Renée Flacking.

Renée Flacking disputerade vid Uppsala universitet 2007 och kom till Högskolan Dalarna 2010 Hon beskriver Högskolan Dalarna som en öppen plats med närhet till både ledning och stödfunktioner.

– Det finns en öppenhet och en tillåtande attityd här. Beslutsvägarna känns korta, vilket gör det lättare att driva utveckling framåt och få till stånd positiva förändringar, säger Renée Flacking.

Senast granskad:
Senast granskad: