Vid årets akademiska högtid installerades högskolans rektor

Den akademiska högtiden på Galaxen i Borlänge firades högtidligt under fredagskvällen. På programmet stod bland annat installation av Högskolan Dalarnas nya rektor Martin Norsell och de nyblivna professorerna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Martin och Marita
Högskolan Dalarnas tidigare rektor Marita Hilliges överlämnade rektorskedjan till rektor Martin Norsell

Akademiska ceremonier med rektorsinstallation och hedrande av akademiska bedrifter har firats vid Högskolan Dalarna sedan mitten av 90-talet. Det nuvarande formatet på ceremonin har med bara ett undantag firats vartannat år sedan 2004.

Det hela inleddes sedvanligt med en procession där kvällens alla huvudpersoner tågade in stämningsfullt ackompanjerade av Bullermyrens spelmanslag.

När alla väl var församlade i den för kvällen festsmyckade lokalen var det dags för övermarskalk Sara Irisdotter Aldenmyr att välkomna alla till den akademiska högtiden och introducera Christina Bellander, ordförande för Högskolan Dalarna som höll välkomsttalet.

I sitt tal lyfte hon fram att högskolan öppnar vägar till kunskap för ett gott samhälle. Hon underströk också betydelsen av att skolan nu har rätten att examinera inom tre olika områden och är det enda lärosätet i Sverige som fått godkänt på sitt kvalitetssystem.

Det uppmärksammades även att det är 200 år sedan den högre tekniska utbildningen Bergsskolan grundades i Falun. Sveriges äldsta som sedan kom att flyttas till Stockholm för att sedan byta namn till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Detta följdes av kvällens högtidstal som hölls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet.

- Jag vill ikväll uppmärksamma och hylla alla er som är verksamma vid Högskolan Dalarna och för dess verksamhet framåt, sa Anders Söderholm i sitt tal.

Installation av nya rektorn

Sedan var det dags för högskolans tidigare rektor Marita Hilliges att gå upp på scenen och lägga rektorskedjan om halsen på Martin Norsell som därmed var installerad som Högskolan Dalarnas åttonde rektor sedan lärosätet grundades 1977.

- Jag är mycket hedrad för utnämningen till rektor och ser fram emot att vara en del i Högskolan Dalarnas positiva utveckling, sa Martin Norsell.

För den musikaliska underhållningen under kvällens ceremoni bjöd Bullermyrens spelmanslag på flera inslag och duon Summer Kid från Falun på medryckande och finstämd stämsång.

Hedersdoktor Tara Kandpal

Dekan Catharina Nyström Höög och hedersdoktor Tara Kandpal

Det bjöds på fin inramning till ceremonins olika delar där hedersdoktor och doktorer promoverades och docenter, excellenta och meriterade lärare uppmärksammades. Alla fick de ta emot sina utmärkelser av den akademiska högtidens dekan Catharina Nyström Höög.

Yujiao Li och Xiaoyun Zhao doktorer i mikrodataanalys

Totalt kunde man under kvällen uppmärksamma och fira fyra nya professorer, två gästprofessorer, en hedersdoktor, 14 medarbetare som blivit docenter samt 13 nya doktorer.

Högskolan Dalarna har även fått nio nya excellenta och meriterade lärare, alla fick de varsitt diplom som bevis på att de nu klivit upp på karriärstegen i sitt pedagogiska arbete.

- Att få bli uppmärksammad på det här sättet är bara början på en strävan att hela tiden bli bättre i sitt arbete, sammanfattade Carl Olsmats, meriterad lärare som fick hålla lärarnas tal.

Landshövdingen delade ut priser

Tidigare under dagen höll högskolans fyra nya professorer, Marie Elf, Renée Flacking, Thomas Sedelius och Mats Rönnelid sina installationsföreläsningar och under kvällens högtid blev de officiellt installerade som professorer.

Rektor Martin Norsell och professor Renée Flacking

Totalt har nu Högskolan Dalarna 42 stycken professorer inom olika områden. 

Landshövding Ylva Thörn som medverkade under ceremonin var även den som delade ut kvällens samverkanspriser.

Det externa priset tilldelades Bosse Lilja vid IUC, Industriellt Utvecklingscentra Dalarna. Bosse Lilja har i sin roll som VD på IUC under många år tagit ett stort ansvar för att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan högskolan och regionens näringsliv.

Den andra delen av priset gick till Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna som tillsammans med högskolan har utvecklat en framgångsrik samverkansform som erhållit stort nationellt intresse.

Högskolans alumnpris tilldelades i år Cia Embretsen från Falun. Priset delas ut till en före detta student som använder sina kunskaper från utbildningstiden på ett bra sätt.

- Jag känner mig så klart väldigt stolt att just jag får det här priset. Just för att det är så många som går ut högskolan varje år, sa en mycket hedrad pristagare.

Även Dalarnas studentkår delades ut ett pedagogiskt pris. Den som fick ta emot priset av studentkårens ordförande Tom Edoff var Therese Herkules.

- Årets pristagare står för engagemang, trygghet och humor. Hon är en engagerad lärare med tydliga mål, där hård men rättvis är ett signum. Därför är Therese Herkules en värdig mottagare av studentkårens pris, sa Tom Edoff.

Det fick avsluta den ceremoniella delen av kvällens festligheter som sedan fortsatte med middag, där både rektor och landshövding höll tal innan det var dags för de fest- och danssugna att bege sig ut på dansgolvet.

Senast granskad:
Senast granskad: