Rektor Martin Norsell på plats: ”Lockande att leda en högskola i framkant”

Idag är det Högskolan Dalarnas nya rektor Martin Norsells första arbetsdag. Martin kommer närmast från en tjänst som prorektor och forskningschef vid Försvarshögskolan och ser nu framemot att ta sig an uppdraget som ytterst ansvarig på Högskolan Dalarna, i en region som han tycker är ”häftig”.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bild på Högskolan Dalarnas nya rektor Martin Norsell
Högskolan Dalarnas nya rektor, Martin Norsell

Martin Norsell visste, redan innan han blev ombedd att söka tjänsten, en del om Högskolan Dalarna.

– Högskolan Dalarna är duktiga på digitalisering och nätbaserad utbildning, det som kallas next generation learning, och jag anser att nätbaserad undervisning är framtiden. Nästa generations studenter kommer inte att acceptera en högskoleutbildning som inte utvecklats och i den utvecklingen ligger Högskolan Dalarna i framkant. Där finns en av anledningarna till att jag sökte uppdraget som rektor, säger Martin Norsell

Däremot tror inte Martin att den campusförlagda undervisningen kommer att försvinna eller att det inte är viktigt med ett levande campus.

– Det mänskliga mötet och att man träffas i verkligenheten är fortfarande viktigt. En del av utbildningen, till exempel den första tiden av utbildningen kan ske på campus för att sedan gå över till mer nätbaserade studier. De yngre umgås via nätet på ett helt annat sätt än vi som är lite äldre. Med min bakgrund så pratar man om kompositer, alltså två saker som tillsammans blir bättre än dessa saker var för sig. Ett kompositcampus, där de fysiska träffarna och de nätbaserade stöttar varandra är en målbild. Och vissa saker kan man ju definitivt inte göra via nätet, en del laborationer till exempel, säger Martin.

Under 2016 genomförde Högskolan Dalarna en utredning om en eventuell samlokalisering. Debatten om lokaliseringen i Falun och Borlänge är något som inte undgått Martin.

– Det finns ett regeringsbeslut i frågan som jag inte tänker ifrågasätta. Det är ju klart att det medför kostnader att finnas på två orter. Men det finns också fördelar. Det verkar finnas skillnader i kulturen på de två orterna och vissa saker görs säkert bäst på respektive ort. Men tänk om vi kunde kanalisera lite av det engagemang som finns för Högskolan Dalarna, mot ett gemensamt mål, det skulle kunna bli hur bra som helst. För mig är de båda orterna och verksamheterna lika viktiga och för att vara delaktig i verksamheterna på båda campus kommer jag till att börja med att tillbringa min arbetstid minst en dag i veckan i Borlänge.

I sin tidigare roll har Martin även arbetat mycket med samverkan, något som han vill utveckla och arbeta mera med.

– Att samarbeta med företag och organisationer är både intressant och roligt, och det är alltid roligare för de som arbetar i akademin om någon utomstående är intresserad av resultatet. Med tanke på de tre områden där Högskolan Dalarna har forskarutbildningstillstånd så bör samverkan med företag och organisationer i regionen öka både för att få bättre och mer forskning men också att långsiktigt höja kvaliten på utbildningen, säger Martin.

Något som givit stort intryck i hela högskolesektor och även på Martin är Högskolan Dalarna som den enda högskolan av fyra, i en pilotstudie, blivit godkänd på sitt kvalitetssystem.

– Detta är imponerande och visar hur viktigt det är med samarbete mellan alla delar på en högskola studenter, verksamhet, verksamhetsstöd och inte minst kollegiet. Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk.

Naturligtvis är även studentkårens betydelse något som står högt på Martins agenda.

– Studenterna har åtminstone en tredelad roll - de är dels "kunder" till högskolan men även vår produkt och samtidigt våra framtida medarbetare. Studentkåren har stort inflytande och ska vara med i alla beslut, utom rena arbetsgivarbeslut förstås. Vi hjälper gärna studentkåren så att de kanalisera sin påverkan på rätt ställe och rätt nivå så att utbildlningen hela tiden utvecklas.

Nu blickar Högskolan Dalarna framåt och ger den nya rektorn möjlighet att komma på plats för att den närmaste tiden "Träffa människorna i organisationen och försöka vara som en elefant, stora öron och liten mun för att förstå och belysa olika perspektiv innan några avgörande beslut fattas."

– Trots min bakgrund kommer jag inte att införa militärisk disciplin, jag är inte den typen, avslutar Martin med ett leende.

Fakta Martin Norsell

Akademisk bakgrund: Civilingenjör i farkostteknik, har läst ett år på MIT i USA. Doktorerade på KTH i flygteknik. Docent vid finska försvarshögskolan. Professor i militärteknik.
Bor: Täby
Familj: Gift med Madelené. Två barn, Sofia 13 och Jakob 11 år.
Fritidsintresse: Just nu är det mest fiske och fotografering.
Mest stolt över: Min familj. Professionellt hur vi på Försvarshögskolan under en period i höstas när jag på grund av en kollegas tragiska dödsbud hade uppdrag som rektor, prorektor och högskoledirektör samtidigt ändå erhöll examenstillståndet vi kämpat för i 5 års tid. Det var kris på riktigt men tillsammans löste vi det på Försvarshögskolan.

 

Senast granskad:
Senast granskad: