Regeringen satsar på utbildning

I årets budgetproposition har regeringen valt att satsa på Högskolan Dalarnas utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Anslagen har höjts med 37,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 8 procent.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som en följd av vårens utmanande situation, med lågkonjunktur som konsekvens, innehåller budgetpropositionen för 2021 stora satsningar på högre utbildning. Regeringen riktar dessa satsningar på undervisningssektorn och i princip samtliga lärosäten omfattas. För Högskolan Dalarnas del innebär det att anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökas med drygt 37,5 miljoner kronor.

- De ökade anslagen utgör såklart ett betydande tillskott till vårt uppdrag. Som fördelningen av studenter ser ut idag så medför de nya anlagsmedlen en möjlighet att bygga ut befintliga utbildningar ytterligare, säger rektor Martin Norsell

I satsningen ingår nya utbildningsplatser för så kallade bristyrken och i Högskolan Dalarnas fall gäller det lärare samt vård och omsorg. Utöver det finns en särskild satsning på fler studenter till den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU), livslångt lärande, yrkeslärarutbildning och utbildning på avancerad nivå.

- Nu kommer vi inledningsvis analysera propositionen och dess konsekvenser och därefter kommer beslut fattas som garanterar att Högskolan Dalarna kan fullgöra de uppdrag som tilldelats oss, säger rektor.

För forskningens del innehöll propositionen enbart en uppräkning av anslagsnivån och det beror på att forskningspropositionen beräknas presenteras i månadsskiftet oktober/november och det är först då som eventuella nya satsningar på Högskolan Dalarna offentliggörs.

Regeringens budgetproposition för 2021

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: