Regeringens aviserade beslut påverkar lokaliseringsfrågan

Idag har ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson kontaktat Högskolan och meddelat att regeringen avser att fatta beslut om att Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i Borlänge såväl som i Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslutet kommer att utformas som en förändring i regleringsbrevet för 2016, vilket innebär att vi ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning både i Falun och Borlänge.

Dagens besked innebär ett nytt läge avseende lokaliseringsfrågan vars konsekvenser idag är svåra att överblicka. Högskolan anser att det är beklagligt att regeringen avser att detaljstyra i denna fråga, men högskolan kommer naturligtvis att agera inom de ramar som staten sätter för verksamheten. Däremot är det säkert att vi behöver fortsätta utveckla vår verksamhet, allt för att försäkra oss om att vi även i framtiden har forskning och högre utbildning av hög kvalitet.

Senast granskad:
Senast granskad: