Regeringen tar över styrelsens roll i lokaliseringsfrågan

Under tisdagen kontaktade ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Högskolan och meddelade att regeringen avser att fatta beslut om att Högskolan Dalarna ska bedriva verksamhet i Borlänge såväl som i Falun.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslutet kommer att utformas som en förändring i regleringsbrevet för 2016, vilket innebär att Högskolan Dalarna ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning både i Falun och Borlänge.

Dagens besked innebär ett nytt läge avseende lokaliseringsfrågan vars konsekvenser idag är svåra att överblicka.

– Normalt beslutar högskolorna om sin verksamhet, organisering och därmed också hur man är lokaliserad via styrelsebeslut. Styrelsen har kunnat sätta sig in i frågan ordentligt och fattat kloka beslut, vilket också gett en god utveckling bland landets lärosäten. Att regeringen går in och detaljstyr på det här sätter blir ett principiellt frånsteg från det som har gällt tidigare, säger rektor Marita Hilliges.

– Vi ska komma ihåg att det här är inte enbart en lokaliseringsfråga utan en framtidsfråga. Den utredning som tagits fram är inte på något sätt "bortkastade pengar" utan ett väldigt bra underlag och grund för de beslut vi tar om Högskolan Dalarnas utveckling, där lokaliseringsfrågan bara är en del, fortsätter Marita.

– Vi kommer naturligtvis att förhålla oss till de ramar som regeringen ger och fortsätta vårt arbete med att utveckla vår verksamhet. Högskolan måste få bättre förutsättningar och hitta formerna för att fortsätta utvecklas till en stark, attraktiv och livskraftig högskola med forskning och högre utbildning av hög kvalitet för hela länet. Regionen behöver en starkare närvaro i Högskolan över hela Dalarna, fortsätter Marita.

- Nästa steg är styrelsemötet på fredag där vi ska diskutera de nya förutsättningarna och Högskolans framtida utveckling till förmån för hela Dalarna, avslutar Marita.

Senast granskad:
Senast granskad: