Regeringen ingriper och detaljstyr Högskolans verksamhet

Idag har regeringen beslutat om en förändring i regleringsbrevet för 2016, så att Högskolan Dalarna nu måste erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning både i Falun och Borlänge.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Dagens regeringsbeslut innebär att Högskolan Dalarna även fortsättningsvis ska ha verksamheten lokaliserad i både Falun och Borlänge. Att behålla Campus Borlänge ligger i linje med regeringens politik att det ska finnas goda möjligheter att bo och verka i hela landet och det är utifrån den bedömningen regeringen fattat dagens beslut, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

– Att regeringen skulle gå in och fatta beslut i frågan innan vi själva var färdiga med vårt arbete kring högskolans framtida utveckling, var ytterst oväntat och är principiellt anmärkningsvärt. Men Högskolan måste förhålla sig till de ramar som regeringen ger lärosätet, säger rektor Marita Hilliges.

– Naturligtvis är regeringens ingrepp i vår beslutsprocess synnerligen bekymmersamt. Nu har vi fått nya omständigher att förhålla oss till, som begränsar våra möjligheter och riskerar den starka utvecklingen av Högskolan som var målet med utvecklingsprogrammet, säger högskolestyrelsens ordförande Peter Samuelsson.

– Högskolestyrelsen kommer, som planerat, att sammanträda i morgon för att diskutera delutredningarnas resultat och hur vi arbetar vidare utifrån de förutsättningar som regeringen nu har beslutat. Vi fortsätter det långsiktiga utvecklingsarbete som vi påbörjat, där lokaliseringsfrågan var en del i våra ansträngningar att utveckla Högskolan Dalarnas attraktivitet och konkurrenskraft. Det här har aldrig varit enbart en lokaliseringsfråga, utan en stor framtidsfråga, fortsätter Samuelsson.

– Utredningen har tagit fram ett väldigt bra underlag som grund för det fortsatta arbetet och de utvecklingsområden som framkommit är fortsatt viktiga. Högskolan måste nu arbeta vidare för att fortsätta vara en attraktiv högskola i vår region. Några av dessa utvecklingsområden är av akut karaktär, t ex studiesociala situationen och studentboendet i Borlänge. Vi har idag, i ett möte med Borlänge kommun, krävt att Tunabyggen tar sitt ansvar för studenternas behov av trygga bostäder och bostadsmiljöer. Vi behöver också fortsätta vår dialog med olika aktörer i samhället för att gemensamt samverka för en positiv samhällsutveckling, fortsätter Marita.

– Tillsammans vill vi verka för att skapa en enad och stark Högskola för hela Dalarna, oavsett lokaliseringsort, avslutar Marita.

Senast granskad:
Senast granskad: