Reformering av revisionplikten och dess påverkan på småföretag

Asif M Huq är doktorand i Mikrodataanalys och studerar hur regleringar påverkar företags dynamik. Den 25 september försvarade han sin licentiatsuppsats.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Porträttbild Asif M Huq

Licentiatuppsatsen ger en förståelse för hur revisionsreglering påverkar ett företags tillväxt och kapitalkostnad. För att undersöka detta har Asif M Huq använt sig av en svensk reform om slopad revisionsplikt för mindre aktiebolag. Reformen genomfördes i Sverige i november 2010 och gav små aktiebolag möjlighet att välja om de vill ha ett reviderat bokslut eller inte.

Resultaten visar att företag som inte behövde, men trots det, uppfyllde kraven på revision ökade sysselsättningstillväxten med 0,39 procent jämfört med liknande företag som inte gjorde det. Vidare visade studierna att företag med reviderade bokslut i genomsnitt sparar 1,26 procentenheter på skuldkostnaden.

– Eftersom revisionen bidrar till att minska skuldkostnader skapar reformen möjlighet för företag som vill växa genom investeringar i kapital att göra det genom en revision, säger Asif M Huq.

Det nuvarande, internationellt låga, taket för reformen tvingar sannolikt vissa småföretag att agera suboptimalt. Det gäller de företag som tvingas till revision men som inte har någon nytta av den, i alla fall inte kortsiktigt.

– Ett högre revisionspliktstak skulle ge fler företag möjlighet att anta de revisionsmetoder som de tycker är mest lämpade för företaget. Samtidigt kan revisorerna förbättra effektiviteten genom att i större utsträckning koncentrera sig på större företag, säger Asif M Huq.

Asif M Huq fortsätter sina studier med sikte mot en doktorsavhandling. Hittills har han undersökt hur beslut som tagits utanför företaget påverkat företagets dynamik och effekterna av de formella reglerna.

– I den andra delen av avhandlingen kommer jag att undersöka hur företagen agerar i avsaknad av formella regler men i närvaro av informella restriktioner. Jag ska också studera hur beslut som fattas inom företaget påverkar omgivningen och företagens prestation, säger Asif M Huq

Asif M Huq försvarade sin licentiatsuppsats "How accounting and auditing regulation affect company growth and cost of debt?" den 25 september.

Länk till licentiatsuppsats

För mer information, kontakta

Asif M Huq
Doktorand mikrodataanalys
ashu@du.se
023-77 86 12

Senast granskad:
Senast granskad: