DEBATT: Räkna med besöksnäringen i Dalarna även i framtiden

Besöksnäringen i Dalarna summerar en vår och sommar hårt ansatt av coronapandemin.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi befinner oss i en kris, vittnar konferensanläggningar och affärshotell. Evenemangsarrangörer har drabbats extremt hårt – inga intäkter alls det senaste halvåret. Ett fåtal har kunnat ställa om digitalt eller hittat en kreativ lösning, eller helt enkelt haft ett erbjudande som varit coronavänligt. Vågar vi räkna med besöksnäringen som arbetsgivare i framtiden? Kommer Dalarnas besöksnäring klara sig och till och med blomstra i framtiden? Efter ett samtal med aktörer från besöksnäringen som Högskolan Dalarna bjöd in till är vårt svar: JA!

I mars försvann bokningarna i besöksnäringen. Hotellen gapade plötsligt tomma, attraktionerna stängde, konserter och evenemang ställdes in. Dalhalla, Vasalopp, hotellvistelser, restaurangbesök, konferenser var inte längre genomförbara. Handeln och andra näringsidkare blev också snabbt lidande av den pågående pandemin. För att försöka hantera situationen skapades ett antal krispaket och permitteringsmöjligheter. I juni i år lättades reserestriktionerna något och den svenska besöksnäringen kunde börja ta igen lite av de förlorade månaderna. Dock kvarstod det faktum att ungefär 50 procent av intäkterna fortsatt uteblev och för vissa näringsidkare skedde ingen återhämtning. Nu, i september 2020, är pandemin fortsatt pågående och vi kan ännu inte överblicka de långsiktiga effekterna av krisen.

Coronakrisen visar hur central besöksnäringen är och vilken drivkraft den är för ekonomin i stort. Besöksnäringen i Dalarna är en stark motor för hela näringslivet och ger årligen 7, 6 miljarder i intäkter och sysselsätter 6 500 personer.  Runt 15 miljoner gästnätter tillbringas årligen i Dalarna, enligt en rapport från Visit Dalarna. Besöksnäringen är viktig för löpande skatteintäkter och gav under 2019 369 miljoner kronor i skatteintäkter till Region Dalarna och 705 miljoner kronor i skatteintäkter för kommunerna enligt siffror från Svenskt Näringsliv. Dessutom bidrar besöksnäringen till inflyttningen och attraktionskraften för Dalarna i stort. De långsiktiga effekterna från besöksnäringens nedgång är svåra att överblicka, och vi kan ännu inte klargöra vilken påverkan det kommer att få för arbetstillfällen och nedgångar i intäkter i exempelvis handel och service.

Besöksnäringen är viktig för Dalarna, men lider svårt av den pågående pandemin. Frågan som vi nu alla bör ställa oss är vad vi i Dalarna kan göra nu? Frågan är viktig och av den anledningen bjöd Högskolan Dalarna nyligen in till samtal med representanter för besöksnäringen, näringslivet och högskolan (sändning via högskolans webbplats). Samtalet mynnade ut i en bild av att framtiden trots allt ser ljus ut för Dalarnas besöksnäring. Vi ser alla betydelsen av att flera aktörer jobbar gemesamt utifrån sina respektive uppdrag och tar sikte på en stark besöksnäring.

En av dessa aktörer är Högskolan Dalarna som bidrar till livslångt lärande, kompetens- och vidareutveckling för de som drabbats av permitteringar och uppsägningar. Högskolan erbjuder också uppdragsutbildning till organisationer och aktörer som tar tillfället att exempelvis kompetensutveckla personal, och inte minst, genom att bidra med ny forskning kring besöks- och turismnäringens roll, utvecklingsmodeller och förutsättningar att hantera pågående strukturförändring. Högskolans Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, är tillsammans med berörda aktörer och intressenter med och skapar framtidens besöksnäring.

En annan viktig del är förutsättningarna i Dalarna och vår omvärld. Krisen har påverkat synen på och förutsättningarna för resande, där frågor som hälsa och säkerhet, digitala möten och fokus på lokala marknader blivit centrala. Begrepp som hemester har kommit för att stanna och att semestra i Sverige är ett beteende som troligtvis kommer kvarstå i stor utsträckning, nu när utlandsresor inte varit möjligt i samma utsträckning som tidigare. Visit Dalarna vittnar om att många upplevde det som ganska skönt att satsa på en semester i Sverige med utomhusaktiviteter i fokus. Många känner sig nöjda över att inte ha belastat miljön och klimatet med ännu en flygresa. Högskolan Dalarnas forskning kring besöksnäringen visar en tydlig trend inom ”outdoor”, det vill säga vandring, uteaktiviteter och friluftsliv. Trenden som redan var i en uppåtgående kurva fick en ordentlig boost under vår och sommar 2020 och många turister valde just Dalarna för att utöva dessa aktiviteter. Allt fler tycker dessutom att ”nära är lyx”, äkta och småskaligt, och vill också äta god och vällagad mat som är närproducerad.

Sammantaget ligger Dalarna mycket gott till i besöksnäringen egna framtidsanalyser med vacker natur, ett starkt varumärke, ett gott näringslivsklimat och en väl etablerad besöksnäring. Det finns också stöd i forskningen kring ett ökande intresse för outdoor-aktiviteter. Givet dessa förutsättningar, behöver Dalarna inte ställa in, men Dalarna behöver ställa om. Den utveckling som kanske ändå skulle ha skett på grund av trender och inte minst klimatkrisen, sker nu fortare, i rekordfart, och alla aktörer i Dalarna måste hänga med. Det samtal som Högskolan Dalarna (det inspelade samtalet finns på du.se) stod värd för vittnar särskilt om Dalarnas stora förmåga att agera snabbt och kreativt med ökad förmåga att samarbeta. Tillsammans är framgångsfaktorn.

Med utgångspunkt i det samtal som vi nu tillsammans fört, vill vi uppmana till mod och kreativitet och vill lyfta fram några viktiga punkter.

Till alla er i besöksnäringen som kämpar mitt i pågående kris, vill vi skicka med två perspektiv. I det korta perspektivet är naturligtvis överlevnad genom krisen första prioritet. Men om möjlighet finns, ta även in det långa perspektivet. Är omställning möjligt? Föranleder pandemin att affärsmodeller behöver ses över eller revideras? Är utökad digitalisering nästa steg? Ni är inte ensamma, utan hjälp finns, bland annat genom Visit Dalarna och Svenskt Näringsliv. Högskolan Dalarna kan vara en aktör som bistår genom kompetensutveckling av personal eller genom uppdragsutbildningar som utvecklas tillsammans. Eller är kanske ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan Dalarna något som skulle vara vägen framåt?

Till dig som varit eller är anställd inom turismbranschen och nu kanske är permitterad eller tvingats sluta på grund av den pågående pandemin? Kunskap gör skillnad! Högskolan Dalarna erbjuder en stor mängd e-kurser och program inom bland annat språk, ekonomi, besöksnäring och turism. För dig som vill ställa om finns möjlighet att till exempel komplettera din gymnasieutbildning med tekniskt basår förutom alla andra program och kurser som högskolan erbjuder, såväl på nätet som på campus.

Tillsammans har vi kraft att skapa en stark och framtidsrustad besöksnäring. Det är vi aktörer som gemensamt för samtal kring denna fråga helt eniga om!

Elisabeth Willner Perez, vd, Hotell Lerdalshöjden
Henrik Navjord, regionchef Svenskt Näringsliv Dalarna
Jonas Rosén, vd Visit Dalarna
Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning, Högskolan Dalarna
Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan, Högskolan Dalarna
Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi, Högskolan Dalarna

Tordagen den 10 september kl 14.00 kan du se vårt samtal: Hur går det för Dalarnas besöksnäring i coronatider?

Senast granskad:
Senast granskad: