Prorektor i Kina med svensk delegation och ministern för högre utbildning och forskning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Prorektor Marie Allvin-Klingberg ingår i den svenska delegationen som tillsammans med ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutssson, reser till Kina för att att lyfta fram Sverige som utbildnings- och forskningsnation och främja internationalisering av högre utbildning och forskning.

Under vecka 24 sker bilaterala möten med Kinas utbildningsminister Chen Baosheng och Wan Gang, minister för vetenskap och teknologi för att underteckna ett samförståndsavtal om utbildning och forskning.

– Kina är det land i Asien som skickar flest studenter till Sverige och vi har forskningssamarbeten på många olika nivåer med Kina. Samförståndsavtalet är ett viktigt steg för att ytterligare stärka relationerna och stimulera rörlighet mellan våra två länder. Internationella utbyten är också väldigt viktiga för ett innovationskraftigt och exportberoende land som Sverige, men även viktiga för att stärka kvaliteten på högre utbildning och forskning, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande från Sveriges Ambassad i Peking.

– Högskolan Dalarna började sitt samarbete med kinesiska lärosäten redan 1998 och i dag har vi utbildningssamarbete med sju olika universitet i Kina, säger prorektor Marie Klingberg-Allvin.

– Vi har även de senaste åren arbetat för att etablera forskningssamarbeten mellan Högskolan Dalarna och kinesiska universitet. Vi har bland annat inrättat två gemensamma " Big Data" laboratorier tillsammans med Jiangxi University of Finance and Economics (JUFE), 2016 och Zhejiang Wanli University (ZWU) 2017, avslutar Marie.

Den svenska delegationen kommer att besöka både Peking och Shanghai. I Peking sker möten med Chinese Academy of Medical Sciences och Peking Union Medical College, National Natural Science Foundation of China och Chinese Academy of Engineering.

Resan avslutas i Shanghai där delegationen träffar forskare och studenter vid Fundanuniversitetet samt besöker Nordic Centre, ett center som arbetar för att främja samarbete mellan forskare och studenter från Norden och Kina. Delegation möter även Tongji-universitetet och Shanghai Jiao Tong-universitetet.

Ett rektorsbesök är inplanerat i slutet av juni 2017 till Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang University och Zhejiang Wanli University, för att ytterligare stärka kontakterna och utöka möjligheterna till samarbete.

Senast granskad:
Senast granskad: