Projektet Visualitet utan visibilitet: Den visuella queerkulturen i det postsovjetiska Ryssland beviljas 3 600 000 kronor

Maria Engström, docent i slaviska språk och universitetslektor i ryska vid Högskolan Dalarna har beviljats 3 600 000 kronor från Vetenskapsrådet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medel beviljades för projektet Visualitet utan visibilitet: Den visuella queerkulturen i det postsovjetiska Ryssland för perioden 2017-2019.

Maria medverkar inom forskningsprofilen Interkulturella studier och forskar om samtida rysk kultur och politik, ryska utopier, religionskonflikter i dagens Ryssland och postsovjetisk rysk identitet.

Senast granskad:
Senast granskad: