Professor vid Högskolan Dalarna stödjer Socialstyrelsens nationella kampanj

Under innevarande veckan (3-9 oktober 2016) genomför Socialstyrelsen en nationell kampanj Balansera mera - tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen. Tema för årets kampanj är mat, motion och mediciner.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inom varje respektive område anlitar Socialstyrelsen en expert/talesperson som kvalitetssäkrar, bidrar med sin kompetens och representerar kampanjen i media. Inom området motion är det Högskolan Dalarnas professor Michail Tonkonogi som bistår Socialstyrelsen i denna viktiga satsning.

För mer information se: socialstyrelsen.se

Senast granskad:
Senast granskad: